Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng

$int_0^+infty fracln^2xdxx+x^2$$int_0^+infty frac1+sinxlnx-3x^2dx$

$int_0^+infty fracsinxxsqrtx-1dx$

$int_0^+infty fraclnx-ln(x+1))sqrtxdx$
You watching: Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng

#2Mrnhan


Mrnhan

$\textUchiha Itachi$

Thành viên1100 Bài viếtGiới tính:NamĐến từ:$\mathbbHomeless$Ssống thích:make someone happy :)

$1.: int_0^+infty fracln^2xdxx+x^2$$2.: int_0^+infty frac1+sinxlnx-3x^2dx$

$3.:int_0^+infty fracsinxxsqrtx-1dx$

$4.:int_0^+infty fraclnx-ln(x+1))sqrtxdx$


Giải:

$1.: int_0^+infty fracln^2xx+x^2dx$

Tích phân có 2 điểm bất thường $x=0, : infty$

$+: extkhi: x o 0:: fracln^2xx+x^2simfracln^2xx,: lớn extpk$

Xét một điểm mà lại thấy phân kỳ rồi là cả tích phân nó phân kỳ luôn rôi!!

*

Câu 3 bao gồm sự việc không??


$ extCứ thao tác chịu khó trong yên ổn lặng$

$ extHãy nhằm thành công xuất sắc trở thành ngôn ngữ của bạn$


#3caochinduoi112


caochinduoi112

Hạ sĩ

Thành viên63 Bài viết

#4percy jackson


percy jackson

Binh nhất

Thành viên
*
39 Bài viếtGiới tính:NamĐến từ:trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học tập từ bỏ nhiên
Mrnhan

$\textUchiha Itachi$

Thành viên1100 Bài viếtGiới tính:NamĐến từ:$\mathbbHomeless$Slàm việc thích:make someone happy :)

$1.: int_0^+infty fracln^2xdxx+x^2$

$2.: int_0^+infty frac1+sinxlnx-3x^2dx$

$3.:int_0^+infty fracsinxxsqrtx-1dx$

$4.:int_0^+infty fraclnx-ln(x+1))sqrtxdx$

Giải:

2. Tích phân đang mang đến gồm 2 điểm phi lý là $x=0,: infty$

$+: 0


See more: Bảng Tra Áp Suất Và Nhiệt Độ, Bảng Nước Và Hơi Nước Bão Hòa

Mrnhan

$\textUchiha Itachi$

Thành viên1100 Bài viếtGiới tính:NamĐến từ:$\mathbbHomeless$Ssinh hoạt thích:make someone happy :)

Cho thêm vài ba câu này, ý muốn thread cho:

$5.: int_0^inftyfracsin^2xxdx$

$6.: int_1^infty ln^altrộn x: fracsin xxdx,: alpha>0$

$7. : int_0^infty fraccosalpha x1+x^ndx$

Giải:

5.$I_5=int_0^infty fracsin^2xxdx=int_0^infty frac12xdx-int_0^infty fraccos2x2xdx o extpk$

6. Lấy$f(x)=sin x,: g(x)=fracln^altrộn xx$

Vì$int_0^infty f(x) : o lớn extbị chặn,: g(x) o extliên tục với tiến về 0khổng lồ tpht$

7.$+: alpha=0 o int_0^inftyfrac11+x^ndx,: exthtRightarrow n>1$

$+alpha eq 0,: n>0 o int_0^inftyfraccosalpha x1+x^n dx:khổng lồ extht, do theo tiêu chuẩn Dirichlet$


$ extCứ đọng thao tác chuyên cần trong lặng lặng$

$ extHãy nhằm thành công biến chuyển tiếng nói của một dân tộc của bạn$


#7caochinduoi112


caochinduoi112

Hạ sĩ

Thành viên63 Bài viết

$sqrtx-1$,cận 0


bạn nói đúng có thể giáo viên mang đến đề sai


#8hahalalamummy


hahalalamummy

Lính mới

Thành viên
*
2 Bài viếtSee more: Rvvn - Khuntoria We Got Married Eng Sub Ep 20

Giải:

2. Tích phân đã mang lại tất cả 2 điểm không bình thường là $x=0,: infty$

$+: 0


mang lại e hỏi phương thức này là phương pháp gì thế?e tưởng phải tách bóc có tác dụng 2 tích phân rồi bắt đầu tính chứ


Chuyên mục: Tổng Hợp