TRA SOAT TIENG ANH LÀ GÌ

Tiếp tục cùng với bộ từ vựng giờ đồng hồ Anh tài thiết yếu bank phần 1 , chienlubo.vn xin share phần 2 với 38 trường đoản cú thường chạm chán nhất lúc chúng ta thực hiện cùng giao dịch cùng với những ngân hàng.Quý Khách đã xem: Tkiểm tra lại giờ đồng hồ anh là gì

Các bạn thuộc theo dõi và quan sát nhé

1.

Bạn đang xem: Tra soat tieng anh là gì

Magnetic /mæg’netik/ (adj): trường đoản cú tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu thông

4. Clear /kliə/ (v): tkhô nóng toán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): gật đầu đồng ý tkhô giòn toán

6. Refer khổng lồ drawer (n): (R.D) “Tkiểm tra lại fan cam kết phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện đi lại tkhô giòn toán không cần sử dụng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi

15. Give credit : cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): ko đọc được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ vạc nợ, phá sản

18.

Xem thêm: Hơi Bão Hòa Là Gì Và Áp Suất Hơi Bão Hòa Phụ Thuộc Nhiệt Độ, Bảng Nước Và Hơi Nước Bão Hòa

Make out (v): ký kết vạc, viết (Séc)

Place of cash: nơi sử dụng tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút chi phí mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: sai khiến chi trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): chi phí vật liệu bằng nhựa (các các loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ tkhô hanh toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút ít tiền mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): công ty thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): đồ vật rút ít tiền tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, bỏ ra chi phí (sống Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút tiền mặt

Dường như, các chúng ta có thể truy cập vào website của chienlubo.vn trên đây để nâng cao cùng bổ sung kiến thức và kỹ năng tiếng Anh của chính mình nhé! Chúc các bạn thành công

*

“Tiếng Anh bồi” tất cả cân xứng với môi trường xung quanh công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường thiên nhiên văn phòng còn lâu dài khá nhiều. Dù bị...