THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TRONG EXCEL

Excel đến chienlubo.vn 365 Excel mang đến chienlubo.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong những hàm thống kê, nhằm đếm con số ô thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí; ví dụ như để đếm số lần một tp nhất định xuất hiện thêm trong list khách hàng.

Bạn đang xem: Thống kê số lượng trong excel

Trong biểu mẫu đơn giản dễ dàng nhất, COUNTIF mang lại biết:

=COUNTIF(Bạn hy vọng tìm sinh sống đâu?, bạn có nhu cầu tìm quý hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm những ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi hoàn toàn có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu biện pháp chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô làm sao sẽ được đếm.

Ví dụ: chúng ta cũng có thể sử dụng một số như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một từ như "táo".

COUNTIF chỉ thực hiện một tiêu chuẩn duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng những tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này vào Excel, hãy xào luộc dữ liệu trong bảng bên dưới rồi ốp lại ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô cất đào (giá trị vào A4) trong số ô trường đoản cú A2 tới A5. Công dụng là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo (giá trị trong A2) và cam (giá trị trong A3) trong những ô trường đoản cú A2 tới A5. Công dụng là 3. Phương pháp này áp dụng COUNTIF hai lần để xác định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với một biểu thức. Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 vào các ô từ B2 tới B5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu và (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác cùng với () và quý hiếm trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Công dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vụ việc Chung

Sự cố

Đã xẩy ra lỗi gì

Trả về giá trị sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai lúc bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài thêm hơn nữa 255 ký kết tự, hãy dùng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi dài khác").

Xem thêm: Phân Tích Bình Ngô Đại Cáo Đoạn 3 Bài Bình Ngô Đại Cáo Lớp 10, Đặc Sắc

Không trả về tác dụng khi bạn ao ước đợi bao gồm kết quả.

Đảm bảo có ghi đối số criteria trong dấu ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp gỡ lỗi #VALUE! khi tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức gồm chứa hàm tham chiếu mang lại ô hoặc phạm vi vào một sổ thao tác làm việc đóng và các ô được xem toán. Để anh tài này hoạt động, sổ làm việc khác đề xuất được mở.

Những giải pháp thực hành tốt nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không riêng biệt chữ hoa, chữ thường trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói giải pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng cam kết tự đại diện

Có thể dùng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—trong criteria. Một vệt chấm hỏi khớp với một cam kết tự đơn lẻ bất kỳ. Một vết sao khớp với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm lốt chấm hỏi hay lốt sao thực sự, hãy nhập một vết sóng (~) trước ký tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") vẫn tìm mọi trường hợp có "táo" với vần âm cuối cùng có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn ko chứa các ký tự ko đúng.

Khi đếm quý hiếm văn bản, hãy bảo vệ dữ liệu ko chứa khoảng tầm trắng ở đầu, khoảng tầm trắng ở cuối, việc sử dụng không thống nhất vết trích dẫn thẳng và cong hoặc ký tự không in ra. Một trong những trường hòa hợp này, COUNTIF có thể trả về quý giá không hy vọng muốn.

Thử thực hiện hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, áp dụng phạm vi gồm tên

COUNTIF hỗ trợ các phạm vi gồm têntrong phương pháp (chẳng hạn như = COUNTIF( hoa trái ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi mang tên có thể phía trong trang tính hiện nay tại, một trang tính không giống trong thuộc sổ thao tác hoặc từ sổ thao tác khác. Để tham chiếu xuất phát từ 1 sổ làm việc khác, sổ thao tác thứ hai này cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm các ô dựa vào màu fonts chữ hoặc nền ô. Mặc dù nhiên, Excel cung cấp Hàm do tín đồ dùng xác minh (UDF) bằng cách sử dụng các thao tác chienlubo.vn Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa trên màu fonts chữ hoặc nền. Đây là ví dụ như về cách bạn có thể Đếm số ô tất cả màu ô nỗ lực thể bằng cách sử dụng VBA.


Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.