100 đề thi toán lớp 4 năm 2021

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm học 2021 - 2022 là đề thi định kì cuối học kì 1 có giải đáp chuẩn theo các mức độ Thông bốn 22 cụ thể hẳn nhiên.

Bạn đang xem: 100 đề thi toán lớp 4 năm 2021

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tân oán này để giúp đỡ những em học sinh ôn tập, củng thế kỹ năng và kiến thức, sẵn sàng đến bài thi cuối học tập kì 1 đạt kết quả cao, mặt khác đó cũng là tài liệu có lợi cho các thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho những em học viên. Sau đây mời các thầy cô thuộc những em tham khảo.


100 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải ngay 100 đề thi Toán học tập kì 1 đang rất được mua nhiều: Bộ 100 đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán thù Miễn mức giá

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tân oán năm 2021 Số 1

Câu 1. Hãy viết số hoặc chữ phù hợp vào địa điểm chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu bố trăm tứ mươi nhị nghìn năm trăm sáu mươi nhị.

b)

38 632

c) Năm triệu ba trăm mười nhị ngàn sáu trăm nhì mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết lốt (>; □

b) Năm 2021 thuộc cầm kỉ 21 □

Câu 6. Xếp những số sau theo đồ vật từ bỏ tự nhỏ bé đến lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)


Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích S sẽ là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho những số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy mang lại biết:

a) Số vừa phân tách hết cho 2 vừa phân chia không còn mang lại 5 là: ……..………………………………………

b) Số phân chia hết mang đến 5 nhưng không chia không còn đến 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn theo thứ tự cân nặng là 24kg, 33kilogam, 42kilogam, 29kg. Hỏi vừa đủ mỗi em trọng lượng từng nào ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình cộng của tuổi chị và tuổi em là 18 tuổi. Em kỉm chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em từng nào tuổi?

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy viết số hoặc chữ tương thích vào chỗ chấm(1 điểm):

Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) 86 342 562

b) Ba mươi tám nghìn sáu trăm bố mươi hai

c) 3 312 629

d) Ba triệu sáu trăm năm mươi nhị ngàn tư trăm sáu mươi

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) ;

c)

x = 125 x 13

x = 1 625

Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đúng (0,5 điểm):

a) S

b) Đ

Câu 6. Xếp các số sau theo máy trường đoản cú trường đoản cú bé mang đến lớn: 6 789; 6 879; 7 689; 9 876. (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Chọn B

Câu 8: (1 điểm)

a) 270

b) 45

Mỗi câu đúng (0,5 điểm)

Câu 9. (1 điểm) Bài giải

Trung bình mỗi em khối lượng là: (0,25đ)

(24 + 33+ 42 + 29) : 4 = 32 (kg) (0,5đ)

Đáp số : 32 kilogam (0,25đ)

Lời giải- đáp số đúng (0,25đ)

* Lưu ý: học viên hoàn toàn có thể giải bằng cách khác

Câu 10. (1 điểm) Bài giải

Tổng số tuổi của hai bà mẹ là:

18 x 2 = 36 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của em là:

(36 - 8) : 2 = 14 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của chị ấy là:

14 + 8 = 22 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi (0,25đ)

* Lưu ý: học sinh có thể giải bằng cách khác

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 202một số 2

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm với 1 đơn vị được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo theo thứ tự trọng lượng là 37 kg, 41 kilogam, 45kilogam, với 49 kilogam. Trung bình mỗi bao khối lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tứ đọng giác ABCD có:

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc cùng với BC

C. AD tuy vậy song với BC

D. AB tuy vậy song cùng với BC

Câu 5. Trong các số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phân chia hết đến 2; 3 với 9 là:A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả diện tích S bằng 4080 cm², chiều rộng bởi 48 centimet. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chu vi 228m, chiều dài ra hơn chiều rộng 18m. Tính diện tích S hình chữ nhật đó.

Câu 10: Số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đơn vị. Hiệu của phxay trừ này bằng bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi giải đáp đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần trường đoản cú luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ lớn hơn số trừ từng nào đơn vị chức năng thì đó đó là hiệu. Theo đề bài bác số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đơn vị.

Vậy hiệu của phxay trừ này là 375.

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn số 1 trong những số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999Câu 3.

Xem thêm:

Số Hai trăm tứ mươi tía triệu ko nghìn năm trăm cha mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 3đôi mươi 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số thích hợp vào nơi chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......m2.........cm2 ;

b.

*
mét vuông =................dm2

Câu 6. Câu như thế nào đúng ghi Đ câu như thế nào sai ghi S vào ô trống sau: (1đ)

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc với CD □

D. Cạnh AB tuy vậy song với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Kân hận lớp Bốn tất cả 192 học sinh chia thành những nhóm, mỗi đội có 8 học viên. Kăn năn lớp Năm có 207 học viên chia thành các team, từng đội tất cả 9 học sinh. Hỏi cả hai khối có toàn bộ từng nào nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng và Minc gồm tổng số 64 viên bi, biết rằng giả dụ Dũng mang đến Minc 8 viên bi thì số bi của hai bạn cân nhau. Hỏi từng chúng ta có từng nào viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

2020 x 45 + 20trăng tròn x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 3trăng tròn 675 401: bố trăm nhị mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn bốn trăm linch một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng từng câu 0,5 đ

A. 254600 cmét vuông = ..25mét vuông 4600cm2 ;

B.

*
m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đúng mỗi câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB song song với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng mỗi phép tính (0,5 đ). Nếu đặt không thẳng cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học sinh tự đặt tính. Kết quả thật sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng các bước với thật sạch (2đ)

Giải

Số đội của học viên khối hận lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số nhóm của học sinh kăn năn lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)Số team của tất cả hai khối lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 nhóm (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài xích 2đ

Giải

Vì Dũng mang đến Minch 8 viên bi thì số bi của cặp đôi bạn trẻ đều bằng nhau phải số bi của Dũng nhiều hơn thế nữa số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng có là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minh gồm là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

20đôi mươi x 45 + 2020 x 54 + 2020

= 20trăng tròn x (45 + 54 + 1)

= 20trăng tròn x 100

= 202000

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Số 1

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy lựa chọn và lưu lại kết quả đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số nào trong các số dưới đây bao gồm chữ số 8 thể hiện mang đến 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số làm sao phân chia hết mang đến 2 tuy vậy không phân chia không còn mang đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 42dmét vuông 60cmét vuông = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong mẫu vẽ mặt có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tội nhân, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tội nhân, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tầy, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 vắt kỉ cùng 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........mét vuông .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi 48 cm, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 12 centimet.

Tính diện tích S hình chữ nhật đó.

Bài 9: (1 điểm). Một đội xe pháo tất cả 5 xe to, mỗi xe cộ chlàm việc 27 tạ gạo và có 4 xe nhỏ, mỗi xe chsinh hoạt 18 tạ gạo. Hỏi trung bình từng xe pháo chngơi nghỉ bao nhiêu tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của nhị bà cháu từ thời điểm cách đây 5 năm là 70 tuổi, con cháu kém nhẹm bà 66 tuổi. Tính số tuổi mỗi cá nhân hiện tại nay?