Theo quy định những địa điểm nào được đón năm mới đầu tiên trên trái đất

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Theo lý lẽ, đa số địa điểm như thế nào đuợc đón năm mới tết đến thứ nhất bên trên Trái Đất

A. Các địa điểm vị trí gớm đường 0o

B. Các vị trí vị trí gớm tuyến đường 180o

C. Các địa điểm nằm ở khiếp tuyến 90oĐ

D. Các địa điểm nằm ở gớm tuyến đường 90oT


*

Giải thích hợp : Do Trái Đất chuyển động từ Tây sang Đông và nguyên lý rước ghê con đường 1800qua giữa múi giờ đồng hồ số 12 ở Tỉnh Thái Bình Dương có tác dụng đường chuyển ngày nước ngoài cần các địa phương thơm làm việc cácvị trí vị trí gớm con đường 180osẽ được đón năm mới trước tiên trên Trái Đất.

You watching: Theo quy định những địa điểm nào được đón năm mới đầu tiên trên trái đất

Đáp án: B


*

Câu 16:Theo phương tiện, đa số địa điểm làm sao được đón năm mới đầu tiên trên Trái Đất

A. Các vị trí nằm trên kinh tuyến 0o B. Các vị trí vị trí khiếp con đường 180o

C. Các địa điểm nằm trên tởm đường 90oĐ D. Các vị trí nằm tại gớm con đường 90oT

Câu 17:Theo nguyên lý, những người dân sinh sống ở múi tiếng làm sao đưa qua 1 ngày new trước tiên trên Trái Đất?

A. Múi giờ đồng hồ số 0. B. Múi giờ số 6. C. Múi giờ số 12. D. Múi tiếng số 18.

Câu 21:Do lực Côriôlit, đồ vật hoạt động trên bề mặt Trái Đất có khả năng sẽ bị lệch hướng các nhất khi

A. Chuyển cồn theo phương thơm gớm tuyến

B. Chuyển đụng theo phương lệch cùng với khiếp đường 30o

C. Chuyển đụng theo phương thơm lệch cùng với gớm tuyến 60o

D. Chuyển hễ theo pmùi hương vĩ tuyến

Câu 22:Ở phân phối cầu Bắc, Chịu đựng ảnh hưởng của lực Côriôlit, gió Nam có khả năng sẽ bị lệch hướng trở thành

A. Gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam)

B. Gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam)

C. Gió Đông Bắc (hoặc Đông Bắc, Bắc Đông Bắc)

D. Gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc)

Câu 23:Tại phân phối cầu Bắc, Chịu đựng tác động của lực Côriôlit, gió Bắc sẽ bị lệch hướng trsinh sống thành

A. Gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam)

B. Gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam)

C. Gió Đông Bắc (hoặc Đông Đông Bắc, Bắc Đông Bắc)

D. Gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc)

Câu 24:Ở buôn bán cầu Nam, chịu đựng tác động của lực Côriôlit, gió Nam sẽ ảnh hưởng lệch phía trsinh sống thành

A. Gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam).

See more: Tên Bang Hội Võ Lâm Hay, Độc Đáo Và Dễ Nhớ Nhất, Tên Bang Hội Võ Lâm Hay

B. Gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam).

C. Gió Đông Bắc (hoặc Đông Đông Bắc, Bắc Đông Bắc).

See more: Cách Kiểm Tra Quạt Laptop Có Chạy Không Ra Sao? Kiểm Tra Quạt Laptop Có Chạy Không

D. Gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc).

Câu 25:Tại phân phối cầu Nam, Chịu đựng ảnh hưởng tác động của lục Côriôlit, gió Bắc có khả năng sẽ bị lệch phía trsống thành