Sơ đồ khu 2 đại học cần thơ

.../CA: Các chống học tập thuộc dãy bên học Viện Nghiên cứu vớt trở nên tân tiến Đồng bằng sông Cửu Long

.Bạn sẽ xem: Sơ đồ dùng khu vực 2 đại học buộc phải thơ.

You watching: Sơ đồ khu 2 đại học cần thơ

../KH: Các chống học trực thuộc hàng đơn vị học Khoa khoa học tự nhiên.

..../KT: Các phòng học trực thuộc dãy đơn vị học tập Khoa Kinh tế.

..../MT: Các chống học ở trong dãy bên học Khoa công nghệ bao gồm trị.

..../XH: Các chống học tập trực thuộc dãy đơn vị học tập Khoa khoa học Xã hội NV.

..../DB: Các chống học ở trong hàng nhà học tập Khoa Dự bị dân tộc bản địa.

..../CN: Các chống học tập trực thuộc dãy nhà học tập Khoa Công nghệ.

..../TS hoặc …/AQ : Các phòng học tập nằm trong hàng đơn vị học Khoa Thủy sản.

..../DI: Các chống học trực thuộc dãy công ty học Khoa Công nghệ tin tức và TT.

..../NN: Các chống học thuộc hàng công ty học tập Khoa Nông nghiệp cùng SHUD.

.

See more: Xem Lời Bài Hát Em Chỉ Quan Tâm Anh, Lời Bài Hát Em Chỉ Quan Tâm Anh

.../SH: Các chống học trực thuộc hàng công ty học Viện Nghiên cứu vãn và trở nên tân tiến CNSH.

...MTN: Các phòng học ở trong dãy nhà học Khoa Môi trường Tài nguim TN.

..../KL: Các phòng học thuộc hàng đơn vị học tập Khoa Luật.

..../HA: Các chống học nằm trong dãy nhà học Khoa Phát triển nông làng mạc.

....HL: Các phòng học trực thuộc dãy đơn vị học tập Trung trung khu học tập liệu.

..../D1,D2: Các phòng học tập ở trong hàng bên học Nhà Điều hành.

- HTKHTN: Hội trường khoa Khoa học tự nhiên.

CLCxDI: các phòng học tập rất tốt nằm trong Khoa Công nghệ ban bố và TT.

CLCxKT: các chống học tập rất tốt ở trong Khoa Kinh tế.

CLCxCN: các chống học rất chất lượng nằm trong Khoa Công nghệ.

CLCxFL: các chống học tập rất chất lượng nằm trong Khoa Ngọai ngữ.

See more: Phòng Giáo Dục Điện Bàn Quảng Nam, Phòng Giáo Dục

Ngoài ra, còn có các phòng mang ký hiệu đặc biệt các phòng thc tập

 -Khoa Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, bao gồm:

+ H2-KH1, H2-KH2, H3-KH1, H3-KH2, HPTICH: Các phòng Thực tập Hóa học tập đại cương. + L1-KH1, L1-KH2: Các phòng Thực tập Vật lý đại cương cứng.


Chuyên mục: Tổng Hợp