Quốc ca lời 2 và quốc tế ca

Hướng dẫn một trong những ngôn từ liên quan cho tới nghi lễ cùng tulặng truyền Đại hội đảng bộ quận cùng đảng bộ, chi cỗ cơ sở

I. Thực hiện nay nghi lễ xin chào cờ

1. Knhị mạc đại hội

- Người điều khiển: “Kính mời những vị đại biểu, khách quý cùng cục bộ Đại hội làm cho lễ chào cờ”.

You watching: Quốc ca lời 2 và quốc tế ca

- Người điểu khiển hô khẩu lệnh: “Nghiêm! Chào cờ!”.

Tất cả hầu như người tyêu thích gia xin chào cờ đứng nghiêm, hướng về Quốc kỳ, cờ Đảng với hát Quốc ca, Quốc tế ca (các đơn vị chức năng mở băng, đĩa không lời với hát trên nền nhạc; đề xuất đúng lời, đúng nhạc).

- Lúc lời hát Quốc ca, Quốc tế ca chấm dứt, người tinh chỉnh và điều khiển hô: “Thôi”.

2. Bế mạc đại hội

- Người điều khiển: “Kính mời các vị đại biểu, khách quý đến chơi nhà với toàn bộ Đại hội làm lễ kính chào cờ”.

- Người điểu khiển hô khẩu lệnh: “Nghiêm! Chào cờ!”.

See more: Thất Hình Đại Tội Ss3 Khi Nào Ra Mắt, Chính Thức Vào Tháng 1 Năm 2021

Các đại biểu hát Quốc ca cùng Quốc tế ca.

- Lúc lời hát Quốc ca, Quốc tế ca hoàn thành, người điều khiển: “Trân trọng cảm ơn những vị đại biểu, khách quý đến chơi nhà và tổng thể Đại hội!”.

Lưu ý:

+ Các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện theo nghi lễ nguyên lý của ngành.

+ Sử dụng Quốc ca bao gồm nhạc cùng lời 1 bài bác hát Tiến quân ca; sử dụng Quốc tế ca bao hàm nhạc cùng lời do nhạc sỹ của Pháp là Pie Đờgaytơ (Pierre Degayter) phổ nhạc (1988).

See more: Đảng Quốc Đại Có Vai Trò Của Đảng Quốc Đại Ở Ấn Độ ? Vai Trò Của Đảng Quốc Đại Trong Lịch Sử Ấn Độ

*

II. Trang trí fonts bao gồm đại hội

Không thực hiện screen LED để núm font chủ yếu Khi trang trí khánh ngày tiết đại hội đảng cỗ quận cùng đảng cỗ, đưa ra cỗ đại lý.

III. Khẩu hiệu tuim truyền đại hội: ngoài các khẩu hiệu theo Hướng dẫn số 72-HD/BTGQU, bổ sung thêm các khẩu hiệu sau:

1. Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cưng cửng, thay đổi, trách nhiệm, tổ chức triển khai thành công xuất sắc đại hội đảng cỗ những cấp và Đại hội đại biểu cả nước lần đồ vật XIII của Đảng!

2. Đẩy bạo gan các trào lưu thi đua yêu nước, lập các kết quả chào mừng đại hội đảng cỗ các cấp cùng Đại hội đại biểu cả nước lần thiết bị XIII của Đảng!

3. Sáng xuyên suốt gạn lọc đa số bè bạn tiêu biểu vượt trội về trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp và năng lượng, bầu vào cấp cho ủy đảng những cấp!

4. Kiên định phương châm chủ quyền dân tộc bản địa nối liền với chủ nghĩa xóm hội bên trên gốc rễ chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng Hồ Chí Minh!

5. Phát huy sức khỏe dân tộc với sức mạnh thời đại xây dựng và đảm bảo an toàn kiên cố Tổ quốc toàn nước làng mạc hội chủ nghĩa!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết trọng tâm thực hiện thắng lợi quyết nghị đại hội đảng bộ các cấp cho cùng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

7. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, công dụng, lập cập gửi quyết nghị đại hội đảng cỗ các cấp cho với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng phổ biến mức độ tạo ra và đảm bảo Tổ quốc cả nước làng hội công ty nghĩa nhiều đẹp mắt, văn minh!


Chuyên mục: Tổng Hợp