Lỗi operation is in progress

Em gồm bé máy tính asus sở hữu win 8.Ko hiểu sao ngày qua nó cđọng tự hiện tại 1 loạt thông báo "operation is in process".Xem task manager thì áp dụng đang chạy tạo lỗi là wininit.exe pháo.Em sẽ search google cơ mà ko gồm phương pháp hạn chế và khắc phục.Ai biết giúp cùng với ạ.Em ko tất cả điều kiện sở hữu lại win thời gian này