KHÔNG HIỂN THỊ SỐ 0 TRONG EXCEL

Excel mang lại chienlubo.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Bạn hoàn toàn có thể có ưa thích cá thể là hiển thị những giá trị bằng không vào một ô, hoặc bạn cũng có thể sử dụng bảng tính tuân theo tập hòa hợp tiêu chuẩn định dạng yêu cầu chúng ta ẩn những giá trị bởi không. Bao gồm vài cách để hiển thị hoặc ẩn các giá trị bằng không.

Bạn đang xem: Không hiển thị số 0 trong excel


*

Đôi khi chúng ta không muốn những giá trị bằng không (0) hiện nay trên các trang tính, thời gian khác bạn lại cần hiển thị chúng. Mặc dù việc ẩn hoặc hiện những số không là do tiêu chuẩn chỉnh định dạng hay sở trường của bạn, luôn luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Ẩn hoặc hiển thị toàn bộ các giá trị bởi không trên một trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn cho trang tính này, hãy lựa chọn một trang tính, rồi thực hiện trong những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bởi không (0) trong các ô, nên chọn hộp kiểm Hiện số không trong số ô có giá trị bởi không.

Để hiển thị những giá trị bởi không (0) bên dưới dạng những ô trống, hãy quăng quật chọn hộp kiểm Hiện số không trong những ô có mức giá trị bằng không.

Ẩn những giá trị bằng không trong các ô vẫn chọn

Các bước này giúp ẩn các giá trị bởi không trong các ô vẫn chọn bằng cách dùng một định dạng số. Những giá trị ẩn chỉ xuất hiện trong thanh cách làm và không in ra. Nếu cực hiếm ở trong những ô này chuyển thành một quý giá khác không, thì giá trị này sẽ hiển thị vào ô và định dạng của nó sẽ tương tự như như định dạng số thông thường.

Chọn mọi ô bao gồm chứa những giá trị bằng không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn hoàn toàn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

*

Bấm Số > Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;
, rồi click chuột OK.

Để hiển thị các giá trị ẩn:

Chọn các ô có các số ko (0) bị ẩn.

Bạn rất có thể nhấn Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

Bấm Số > Chung để vận dụng định dạng số mang định, rồi bấm OK.

Ẩn các giá trị bởi không do phương pháp trả về

Chọn ô bao gồm chứa giá bán trị bằng không (0).

Trên tab Trang đầu, click chuột mũi tên kế bên Định dạng bao gồm Điều khiếu nại > quy tắc Tô sáng sủa Ô Bằng.

Trong hộp bên trái, nhập 0.

Trong hộp mặt phải, hãy chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong hộp Định dạng Ô, nhấp chuột tab Phông.

Trong hộp Màu, chọn màu trắng, rồi bấm OK.

Hiển thị số không bên dưới dạng ô trống hoặc che dấu gạch nối

Dùng hàm IF để thực hiện thao tác làm việc này.

*

Dùng một công thức như vậy này để trả về một ô trống khi quý hiếm là số không:

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Dưới đây là cách phát âm công thức. Nếu như 0 là tác dụng của (A2-A3), ko hiển thị 0 – ko hiển thị gì (chỉ báo bằng dấu ngoặc kép “”). Nếu điều ấy không đúng, hiển thị công dụng của A2-A3. Nếu bạn không ý muốn ô trống mà ý muốn hiển thị một thứ gì đấy khác số 0, để một vệt gạch nối "-" hoặc một ký tự khác giữa các dấu ngoặc kép.

Ẩn các giá trị bằng không trong báo cáo PivotTable

Bấm vào báo cáo PivotTable.

Trên tab Phân tích, trong đội PivotTable, hãy bấm vào mũi tên cạnh bên Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi tiến hành một hoặc nhiều làm việc sau:

Thay đổi cách hiển thị lỗi chọn hộp kiểm Với những giá trị lỗi hiện dưới Định dạng. Vào hộp, hãy nhập giá trị bạn có nhu cầu hiển thị cố kỉnh cho lỗi. Để hiển thị những lỗi bên dưới dạng những ô trống, hãy xóa khỏi mọi cam kết tự trong hộp.

Thay đổi phương pháp hiển thị ô trống lựa chọn hộp kiểm Với ô trống hiện. Trong hộp, hãy nhập giá bán trị bạn có nhu cầu hiển thị trong những ô trống. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký kết tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi bạn không muốn những giá trị bởi không (0) hiện nay trên các trang tính, thời gian khác các bạn lại đề xuất hiển thị chúng. Mặc dầu việc ẩn hoặc hiện những số không là do tiêu chuẩn chỉnh định dạng hay sở trường của bạn, luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn tất cả các giá bán trị bằng không bên trên trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện những tùy chọn cho trang tính này, hãy chọn một trang tính, rồi thực hiện trong số những thao tác sau:

Để hiển thị những giá trị bởi không (0) trong số ô, chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong số ô có giá trị bằng không.

Để hiển thị những giá trị bởi không bên dưới dạng ô trống, vứt chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có giá trị bởi không.

Sử dụng định dạng số để ẩn những giá trị bởi không trong số ô sẽ chọn

Thực hiện nay theo quy trình này để ẩn các giá trị bằng không trong ô đã chọn. Nếu quý hiếm ở trong những ô này gửi thành cực hiếm khác không, định hình của cực hiếm đó sẽ tựa như như định hình số thông thường.

Chọn đều ô có chứa những giá trị bằng không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn rất có thể sử dụng Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng > Định dạng Ô.

Trong list Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các giá trị ẩn chỉ mở ra trong thanh công thức — hoặc vào ô nếu như bạn chỉnh sửa vào ô — và không in ra.

Để hiển thị lại các giá trị ẩn, chọn các ô, rồi nhận Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, trỏ vào Định dạng, rồi bấm Định dạng Ô. Trong list Thể loại, bấm Chung để vận dụng định dạng số mang định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp trên tab Số.


Sử dụng định hình có điều kiện để ẩn các giá trị bởi không vị một cách làm trả về

Chọn ô gồm chứa giá bán trị bằng không (0).

Trên tab Nhà, trong nhóm Kiểu, bấm mũi tên bên cạnh Định dạng có Điều kiện, trỏ vào Tô sáng luật lệ Ô, rồi bấm Bằng.

Trong hộp bên trái, nhập 0.

Trong hộp bên phải, nên chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong vỏ hộp Màu, chọn màu trắng.

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Mới Nhất Giải Bóng Đá Asiad 2018, Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Asiad 2018

Sử dụng bí quyết để hiển thị những số không bên dưới dạng ô trống hoặc che dấu gạch nối

Để tiến hành tác vụ này, thực hiện hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ hoàn toàn có thể dễ gọi hơn nếu bạn coppy nó vào một trang tính trống.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số trang bị hai bị trừ khỏi (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi quý giá là ko (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về lốt gạch ngang khi quý hiếm là ko (-)

Để biết thêm thông tin về cách áp dụng hàm này, xem Hàm IF.

Ẩn những giá trị bởi không trong báo cáo PivotTable

Bấm vào báo cáo PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Tùy lựa chọn PivotTable, hãy bấm vào mũi tên xung quanh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

Thay thay đổi hiển thị lỗi chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi, hiển thị dưới Định dạng. Trong hộp, nhập giá trị bạn có nhu cầu hiển thị núm cho lỗi. Để hiển thị các lỗi bên dưới dạng ô trống, xóa số đông ký tự trong hộp.

Thay đổi bí quyết hiển thị ô trống chọn hộp kiểm Với các ô trống, hiển thị. Vào hộp, nhập giá chỉ trị bạn có nhu cầu hiển thị trong ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi cam kết tự vào hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi bạn không muốn những giá trị bằng không (0) hiện trên các trang tính, lúc khác các bạn lại nên hiển thị chúng. Mặc dù việc ẩn hoặc hiện các số không là vì tiêu chuẩn định dạng hay sở trường của bạn, luôn luôn có một số cách để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn tất cả các giá trị bằng không trên trang tính

Bấm vào chienlubo.vn Office mục ,

*
, nhấp chuột Excel lựa chọn ,rồi nhấn vào danh mục Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn mang đến trang tính này, hãy lựa chọn 1 trang tính, rồi thực hiện giữa những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bởi không (0) trong số ô, chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có mức giá trị bằng không.

Để hiển thị các giá trị bằng không dưới dạng ô trống, vứt chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong số ô có mức giá trị bởi không.

Sử dụng format số nhằm ẩn các giá trị bằng không trong số ô sẽ chọn

Thực hiện tại theo quá trình này nhằm ẩn những giá trị bằng không trong ô sẽ chọn. Nếu quý giá ở trong số những ô này chuyển thành quý hiếm khác không, định hình của giá trị đó sẽ tương tự như như định dạng số thông thường.

Chọn phần đông ô tất cả chứa những giá trị bằng không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, bấm Định dạng > Định dạng Ô.

Trong list Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các giá trị bị ẩn chỉ xuất hiện trong thanh công

*
— hoặc vào ô nếu như bạn chỉnh sửa vào ô — cùng không in ra.

Để hiển thị lại các giá trị ẩn, chọn các ô, sau đó trên tab Nhà, trong nhóm Ô, trỏ vào Định dạng, và bấm Định dạng Ô. Trong list Thể loại, bấm Chung để vận dụng định dạng số mặc định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp trên tab Số.


Sử dụng định dạng có đk để ẩn những giá trị bởi không bởi vì một phương pháp trả về

Chọn ô tất cả chứa giá chỉ trị bằng không (0).

Trên tab Trang đầu, trong đội Kiểu, nhấp chuột mũi tên ko kể Định dạng Có đk > nguyên tắc Tô sáng sủa Ô > Bằng.

Trong hộp bên trái, nhập 0.

Trong hộp mặt phải, hãy chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, lựa chọn màu trắng.

Sử dụng cách làm để hiển thị các số không dưới dạng ô trống hoặc dấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, sử dụng hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ hoàn toàn có thể dễ hiểu hơn ví như bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Tôi làm vậy nào để xào nấu ví dụ?

Chọn ví dụ như trong nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không chọn những tiêu đề hàng hoặc cột.


*

Chọn một lấy ví dụ như từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy chế tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để thay đổi giữa xem công dụng và coi công thức trả về kết quả, nhận CTRL+` (dấu huyền) hoặc bên trên tab Công thức> nhóm Kiểm nghiệm công thức > hiện Công thức.

Sau khi xào nấu ví dụ vào trang tính trống, chúng ta cũng có thể điều chỉnh cho tương xứng với nhu yếu của bạn.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số thiết bị hai bị trừ ngoài (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi quý giá là ko (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về lốt gạch ngang khi quý hiếm là không (-)

Để biết thêm tin tức về cách sử dụng hàm này, coi Hàm IF.

Ẩn những giá trị bởi không trong báo cáo PivotTable

Bấm vào báo cáo PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong team Tùy lựa chọn PivotTable, hãy click chuột mũi tên bên cạnh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi triển khai một hoặc nhiều làm việc sau:

Thay đổi hiển thị lỗi lựa chọn hộp kiểm Với những giá trị lỗi, hiển thị bên dưới Định dạng. Vào hộp, nhập giá bán trị bạn có nhu cầu hiển thị vắt cho lỗi. Để hiển thị các lỗi dưới dạng ô trống, xóa đa số ký tự vào hộp.

Thay đổi cách hiển thị ô trống chọn hộp kiểm Với những ô trống, hiển thị. Vào hộp, nhập giá trị bạn muốn hiển thị trong ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.