Hướng dẫn lập trình c# trên visual studio 2010

Các tài liệu khuyên bảo C/C++ bên trên trang web o7planning Cửa Hàng chúng tôi thực hiện Eclipse IDE. Bạn đề xuất thiết lập cùng thông số kỹ thuật Eclipse với môi trường thiên nhiên C/C++ trước khi bước đầu. Bạn có thể coi chỉ dẫn tại:
C là ngữ điệu thành lập trước, cùng là ngữ điệu hướng thủ tục, nó dễ dàng được xúc tiến cùng chạy trên các hệ quản lý điều hành. C++ thành lập và hoạt động sau không ngừng mở rộng tự C nó đem vào khái niệm xây dựng phía đối tượng người sử dụng, C là nền tảng gốc rễ của C++, và C++ ko Ra đời nhằm thay thế C, các thư viện của nó được mở rộng lên không ít.

You watching: Hướng dẫn lập trình c# trên visual studio 2010


Lập trình phía giấy tờ thủ tục tại đây bao gồm nghĩa là: Các tệp tin mối cung cấp (Chứa code của bạn) sẽ cất những hàm. Trong khi đó phía đối tượng người tiêu dùng file nguồn chứa một class (lớp) cùng vào class gồm chứa các cách tiến hành. Để hotline một cách thức trong một class bạn cần tạo nên một đối tượng người dùng của class và tiếp đến Điện thoại tư vấn hàm trải qua đối tượng người sử dụng này, trong lúc đó với hướng thủ tục bạn có thể hotline trực tiếp.
Trong tư liệu lí giải này tôi đã hương thơm dẫn chúng ta thao tác làm việc trên C. Còn C++ sẽ tiến hành đề cùa tới trong một tài liệu không giống.
Nếu các bạn làm việc với: Windows 64bit + Eclipse 64bit + Java64bit, bạn phải mngơi nghỉ Eclipse với quyền Administrator, tất cả một băn khoăn là Eclipse không in những message ra screen Console vào trường hòa hợp chạy sinh sống chế độ thường thì.
*

Trong tư liệu này tôi đang chỉ dẫn chúng ta thiết kế C (C++ vẫn trả lời vào tài liệu khác). Tuy nhiên project nhưng mà chúng ta tạo thành trên đó là C++, mà lại chúng ta chỉ thực hiện phần đông thư viện của C.
*

*

*

*

Project đã có được tạo nên, thực tiễn mã (code) của ví dụ HelloWorld này có mã C++. Tuy nhiên không cần được quan tâm tới nó.
Tiếp theo bạn cần phải cấu hình nhằm có thể chạy được project trực tiếp trên Eclipse, Việc này khôn xiết đặc trưng.
lúc một lịch trình C được chạy nó vẫn tìm hàm main() để triển khai, chẳng hạn xúc tiến hàm main() của ví dụ HelloWorld nói trên.Một công tác C rất có thể có tương đối nhiều file mối cung cấp, mỗi file mối cung cấp hoàn toàn có thể những hàm. Tuy nhiên chỉ có thể chấp nhận được duy nhất một hàm main() trên toàn thể Project của người sử dụng.
Trên cơ các bạn vừa tạo ra một tệp tin CBasicTutorial.cpp nó bao gồm một hàm main(), giờ đồng hồ chúng ta tạo ra một file khác nhằm thực hành chẳng hạn PrimitiveExample.cpp và gồm hàm main() bạn phải đổi tên hàm main() của CBasicTutorial.cpp thành một tên không giống nhằm nó ko xung bỗng nhiên với các bạn tất cả project thể biên dịch được, kế tiếp có thể thực hành thực tế phần đông gì viết trong PrimitiveExample.cpp.

See more: Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Giá Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Pro 8


Chú ý: Hãy đổi tên hàm main của file mối cung cấp CBasicTutorial.cpp thành mainCBasicTutorial bởi một project của C chỉ có thể chấp nhận được một hàm main bên trên cục bộ Project.


// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard Input Output)#includeint main() // printf là 1 trong những hàm của tlỗi viện stdio.h// Đây là 1 trong những hàm để in ra được màn hình hiển thị Console một mẫu chữ.// là ký trường đoản cú xuống dòngprintf("Hello!, This is your first C example. ");// In ra loại thông tin vận dụng sẽ chấm dứt.printf("Exit!");// Hàm này trả về 0.return 0;
Có một vài chú ý: Có một vài hàm vào thỏng viện conio.h của C đã không được cung ứng vào C++. Chẳng hạn nlỗi getch() - Vốn là một trong hàm tạm dừng công tác ngóng cho tới lúc người tiêu dùng gõ một ký kết từ bỏ ngẫu nhiên mới tiếp tục chạy tiếp. Vì vậy vào giải đáp này tôi cố gắng không áp dụng các hàm điều này trong các ví dụ.


#includeint main() // Làm gì đó trên phía trên ....// Dừng lịch trình trên trên đây,// ngóng cho tới khi người dùng gõ một ký trường đoản cú ngẫu nhiên mới liên tiếp chạy.// (Hàm này sẽ không được hỗ trợ đầy đủ)getch();// Làm gì đó tiếp tại phía trên.
TypeStorage sizeValue rangeFormat
char1 byte-128 khổng lồ 127 or 0 to 255%c
unsigned char1 byte0 khổng lồ 255%c
signed char1 byte-128 to lớn 127%s
int2 or 4 bytes-32,768 lớn 32,767 or -2,147,483,648 to 2,147,483,647%d
unsigned int2 or 4 bytes0 lớn 65,535 or 0 to lớn 4,294,967,295%u
short2 bytes-32,768 lớn 32,767
unsigned short2 bytes0 to lớn 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 khổng lồ 2,147,483,647%ld
unsigned long4 bytes0 lớn 4,294,967,295

Kiểu dữ liệuKích thước giữ trữTập giá chỉ trịPhần thập phân
float4 byte1.2E-38 to 3.4E+386 vị trí sau thiệt phân
double8 byte2.3E-308 lớn 1.7E+30815 địa điểm sau thiệt phân
long double10 byte3.4E-4932 to lớn 1.1E+493219 vị trí sau thiệt phân

// Knhì báo sử dụng tlỗi viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard Input Output)#include // Khai báo áp dụng tlỗi viện float.h#include int main() // Hàm sizeof(type)// trả về số byte cần thiết nhằm tàng trữ hình dạng tài liệu này.printf("Storage form size for float : %d ", sizeof(float));// FLT_MIN là hằng số, quý giá nhỏ tuổi độc nhất của giao diện float.// Hằng số này được quan niệm trong thư viện float.hprintf("Minimum float positive value: %E ", FLT_MIN);// FLT_MAX là hằng số, giá trị lớn nhất của loại dữ liệu float.// Hằng số này được có mang vào tlỗi viện float.hprintf("Maximum float positive sầu value: %E ", FLT_MAX);// FLT_DIG là hằng số, số địa điểm về tối nhiều của phần thập phân.// Hằng số này được khái niệm trong thư viện float.hprintf("Precision value: %d ", FLT_DIG);return 0;
Tân oán tửÝ nghĩaVí dụ
>Lớn hơn5 > 4 là đúng (true)
=Lớn hơn hoặc bằng4 >= 4 là đúng (true)
4 &và a

// Crúc ý rằng đã chỉ có tương đối nhiều tốt nhất một khối hận lệnh được chạy.// Chương trình khám nghiệm điều kiện trường đoản cú trên xuống dưới.// Lúc bắt gặp một ĐK đúng kăn năn lệnh tại đó sẽ tiến hành chạy,// cùng chương trình không chất vấn tiếp những điều kiện sót lại....// Nếu điều kiện 1 đúng thì ...if ( condition1) // Làm nào đấy lúc ĐK 1 đúng.// Ngược lại nếu như ĐK 2 đúng thì ....else if( condition2 ) // Làm gì đấy khi ĐK 2 đúng// (Điều khiếu nại 1 sai).// trái lại ví như ĐK N đúng thì ...else if( conditionN ) // Làm nào đấy khi ĐK N đúng// (Các ĐK ngơi nghỉ bên trên sai).// Các ngôi trường thích hợp sót lại.else // Làm nào đó tại chỗ này.
// Knhị báo thực hiện thỏng viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard Input Output)#include int main_IfElseExample() {// Khai báo một số trong những đại diện thay mặt mang lại tuổi của chúng ta.int age;printf("Please enter your age: ");// Đôi khi thực hiện printf không in ra ngay chớp nhoáng thông báo của khách hàng.// Sử dụng fflush(stdout) để in thông tin ra màn hình Console ngay lập tức mau lẹ.// Chụ ý: stdout là một trong những biến chuyển của luồng (stream) ghi ra screen Console// (Nó được có mang vào tlỗi viện stdio.h)fflush (stdout);// Hàm scanf sẽ ngóng bạn gõ vào trong 1 đoạn văn bản từ bàn phím// (Và nhận Enter để trả thành).// Nó sẽ quét đem một số (Chỉ định do tđam mê số %d)// cùng gán vào biến đổi age.scanf("%d", &age);// Kiểm tra nếu age nhỏ tuổi rộng 80 thì ...if (age = 80 && age
// Sử dụng switch nhằm bình chọn một quý giá của một phát triển thành.switch ( a_variable ) case value1:// Làm nào đó ở đây, nếu như cực hiếm của biến hóa == value1break;case value2:// Làm gì đó ở chỗ này, nếu như quý giá của trở thành == value2break;default:// Làm điều gì đấy trên đây// nếu giá trị của vươn lên là ko nằm trong những quý giá liệt kê ở trên.break;
#include int main() // Đề nghị người tiêu dùng chọn một tuyển lựa.printf("Please select one option: ");printf("1 - Play a game ");printf("2 - Play music ");printf("3 - Shutdown computer ");fflush (stdout);// Khai báo một trở thành "option".int option;// Hàm scanf đã chờ bạn gõ vào trong 1 đoạn text tự bàn phím// (Và dấn enter nhằm hoàn thành).// Nó sẽ quét đem một số trong những (Chỉ định vì chưng tsi mê số %d)// Chuyển thành số tự nhiên và thoải mái (integer) với gán vào đổi mới option.scanf("%d", &option);// Kiểm tra quý hiếm của "option".switch (option) case 1:printf("You choose to play the game ");break;case 2:printf("You choose to play the music ");break;case 3:printf("You choose to shutdown the computer ");break;default:printf("Nothing to lớn bởi... ");break;fflush(stdout);return 0;
Có một vấn đề chúng ta đề ra câu lệnh break trong ngôi trường thích hợp này có chân thành và ý nghĩa gì?.break trong ngôi trường hòa hợp này nói cùng với chương trình rằng thoát thoát khỏi switch. Trong ngôi trường vừa lòng chúng ta ko thực hiện break câu chương trình sẽ liên tiếp triển khai các kăn năn lệnh vào 'case' nghỉ ngơi phía dưới (hoặc cả default) cho đến lúc nó bắt gặp break, của cả quý hiếm của trở thành vào ngôi trường phù hợp đó không giống với cái giá trị vào 'case'.
#include int main() // Knhì báo thay đổi option với gán quý hiếm 3 đến nó.int option = 3;printf("Option = %d ", option);// Kiểm tra cực hiếm của optionswitch (option) case 1:printf("Case 1 ");break;case 2:printf("Case 2 ");// No breakcase 3:printf("Case 3 ");// No breakcase 4:printf("Case 4 ");// No breakcase 5:printf("Case 5!!! ");break;default:printf("Nothing khổng lồ bởi vì... ");break;fflush (stdout);return 0;
Vòng lặp được áp dụng nhằm chạy tái diễn một khối lệnh. Nó có tác dụng chương trình của chúng ta thực hiện lặp đi tái diễn một kăn năn lệnh những lần, đó là một trong các trọng trách cơ phiên bản vào lập trình sẵn.

See more: Các Yếu Tố Thuộc Môi Trường Vĩ Mô, Môi Trường Vĩ Mô


// variable_initialization: Khởi tạo một thay đổi.// condition: Điều kiện.// variable_update: Cập nhập quý hiếm new mang đến biến.for ( variable_initialization; condition; variable_update ) // Các code đề nghị xúc tiến lúc điều kiện còn đúng.