Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam cu và 4 64 gam fe3o4

Hòa tan các thành phần hỗn hợp bột có m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4vào hỗn hợp H2SO4(loãng, hết sức dư), sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn chỉ chiếm được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất màu hoàn toản l00ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là:

Bạn sẽ xem: Hòa chảy hỗn hợp bột bao gồm m gam cu và 4 64 gam fe3o4
You watching: Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam cu và 4 64 gam fe3o4

*

*See more: Soạn Văn Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản Tuthienbao 1, (Pdf) Tuthienbao Com

*

Thi online trên tiện ích chienlubo.vn. Tải ngay!

Đáp án A:

H2SO4 loãng không nhận electron của tất cả hổn hợp cơ mà chỉ có KMnO4 dấn electron.

Bảo toàn electron đến toàn bộ quá trình
See more: Cách Mua Ứng Dụng Trên Appstore Miễn Phí Hoàn Toàn Miễn Phí Cho Iphone

*

Bài 3: Con nhấp lên xuống đối kháng - Phần 1: Chu kỳ, Tần số, Tần số góc - Luyện thi THPTQG môn Lý - Thầy Hoàng Cường - MỤC TIÊU 8+ Bài 19 : Bài tập: Phương pháp điệu một trong những dạng bài bác thói quen quy điều khoản của hiện tượng lạ di truyền - Quy pháp luật phân li tự do Phần 2 - Luyện thi THPT QG - Môn Sinh - Thầy Nguyễn Viết Trung Bài 3 – Con rung lắc xoắn ốc - Chu kỳ con nhấp lên xuống xoắn ốc, giảm ghép xoắn ốc & các bài xích toán tương quan Phần 1 - Luyện thi THPTQG môn Vật Lý - Thầy Lê Xuân Vượng - Nền tảng 8+

Hoà rã trọn vẹn 1,2 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 dư nhận được 0,224 lkhông nhiều khí N2 (sản phẩm khử duy nhất) nghỉ ngơi (đktc). Kyên các loại M là:

Cho 3,024 gam một kim loại M tung không còn vào dung dịch HNO3 loãng, nhận được 940,8 ml khí NxOy (thành phầm khử độc nhất vô nhị sinh sống đktc) gồm tỉ khối hận đối với H2 bởi 22. Khí NxOy và sắt kẽm kim loại M là:

khi cho 9,6 gam Mg tính năng hết với hỗn hợp H2SO4 đậm đặc, thấy tất cả 49 gam H2SO4 ttê mê gia bội phản ứng, chế tác muối MgSO4, H2O với sản phẩm khử X. X là:

Hòa rã 15 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm nhì kim loại Mg với Al vào hỗn hợp Y gồm HNO3 cùng H2SO4 sệt thu được 0,1 molmỗikhí SO2,NO,NO2,N2O. Phầntrăm trọng lượng của Al cùng Mg vào X theo thứ tự là

Cho a gam tất cả hổn hợp bột bao gồm Ni với Cu vào hỗn hợp AgNO3 (dư). Sau Lúc xong xuôi bội nghịch ứng nhận được 54g hóa học rắn. Mặt không giống cũng cho a gam tất cả hổn hợp bên trên vào dung dịch CuSO4 (dư). Sau lúc xong phản nghịch ứng nhận được chất rắn tất cả khối lượng (a + 0,5) gam. Giá trị của a là:

Dung dịch X có AgNO3 với Cu(NO3)2 bao gồm thuộc độ đậm đặc mol. Lấy một lượng tất cả hổn hợp gồm 0,03 mol Al cùng 0,05 mol sắt cho vô l00 ml dung dịch X cho đến khi phản nghịch ứng xong thu được rắn Y cất 3 sắt kẽm kim loại. Cho Y vào dung dịch HCl dư giải pchờ 0,07 gam khí. Nồng độ mol của 2 muối hạt là: