Gián tiếp tiếng anh là gì

Câu con gián tiếp là câu miêu tả lại ý của người nói nhưng không cần đúng mực từng từ.

Bạn đang xem: Gián tiếp tiếng anh là gì

Cả câu trực tiếp với câu gián tiếp luôn ban đầu bằng một mệnh đề tường thuật, y hệt như lời dẫn. Theo sau là mệnh đề được tường thuật hoặc câu chữ được thuật lại.

Mệnh đề được trần thuật được đặt trong lốt ngoặc kép, kể lại chính xác từng từ đã được nói trước đó

Trong câu loại gián tiếp tường tất cả thêm từ that để nối giữa hai mệnh đề. Mệnh đề được trần thuật sẽ không có dấu ngoặc kép với không bắt buộc thuật lại đúng mực từng từ

– Câu ví dụ: Morgan Stark says “I love you 3000” with Iron Man

➔ Morgan Stark said that she loved Iron Man 3000


Nội dung

1 công việc chuyển câu thẳng thành câu con gián tiếp2 đổi khác các nhiều loại câu trực tiếp lịch sự câu loại gián tiếp2.2 b) Câu loại gián tiếp dạng câu hỏi2.3 c) Câu loại gián tiếp dạng mệnh lệnh, yêu cầu

Các cách chuyển câu trực tiếp thành câu con gián tiếp

Bước 1: khẳng định từ tường thuật

Trong câu tường thuật, ta thường dùng 2 tự tường thuật chính:

“told”: cần dùng khi họ thuật lại rằng phái nam nói cùng với một tín đồ thứ tía khác.

“said”: Thuật lại khi không nói tới người máy 3.

– Câu ví dụ: phái mạnh told me: “My girlfriend will come here to visit me tomorrow”

➔ nam giới told me that my girlfriend would come there to lớn visit me the following day

Ngoài ra còn các từ tường thuật khác: asked, denied, promised, …tuy nhiên sẽ không còn sử dụng cấu trúc giống said that

Lưu ý: rất có thể có “that” hoặc không tồn tại “that” vào câu loại gián tiếp

– Câu ví dụ: Morgan Stark says “I love you 3000” with Iron Man

➔ Morgan Stark said she loved Iron Man 3000

Bước 2: Lùi thì của cồn từ trong câu trần thuật về vượt khứ

Động từ vào câu sẽ tiến hành lùi về thì vượt khứ 1 thì so với thời gian nói. Tổng thể như sau:

Thì trong câu trực tiếpThì vào câu loại gián tiếp
Hiện trên đơn/ tiếp diễn/ hoàn thànhQuá khứ đơn/ tiếp diễn/ hoàn thành
Quá khứ đơnQuá khứ hoàn thành
Quá khứ tiếp diễnQuá khứ xong tiếp diễn
Quá khứ trả thànhQuá khứ hoàn thành
Tương lai đơnTương lai trong vượt khứ
Tương lai ngay sát (am/is/are + going to lớn V)was/ were going lớn V
will (các thì tương lai)would
Shall/ Can / MayShould / Could/ Might
Should / Could/ Might/ Would/ MustGiữ nguyên

Bước 3: Đổi đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ cài đặt và đại tự sở hữu

Khi thay đổi từ câu trực tiếp sang loại gián tiếp, ta cũng cần phải lưu ý đổi khác đại từ bỏ nhân xưng, tính từ tải và đại từ download trong mệnh đề được trần thuật tương ứng

Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
IShe/ he
WeThey
You (số ít) / you (số nhiều)I, he, she/ they
UsThem
OurTheir
MyselfHimself / herself
YourselfHimself / herself / myself
OurselvesThemselves
MyHis/ Her
MeHim/ Her
Your (số ít) / your (số nhiều)His, her, my / Their
OurTheir
MineHis/ hers
Yours (số ít)/ Yours (số nhiều)His, her, mine/ Theirs
UsThem
OurTheir

Bước 4: Đổi các từ chỉ thời gian, vị trí chốn

Thời gian, vị trí không còn xảy ra ở thời khắc tường thuật nữa buộc phải câu con gián tiếp sẽ cố kỉnh đổi. Một trong những cụm trường đoản cú chỉ thời gian, nơi chốn cần đổi khác như sau:

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
HereThere
NowThen
Today/ tonightThat day/ That night
YesterdayThe previous day, the day before
TomorrowThe following day, the next day
AgoBefore
Last (week)The previous week, the week before
Next (week)The following week, the next week
ThisThat
TheseThose

Chuyển đổi các loại câu trực tiếp sang trọng câu loại gián tiếp

Khi chuyển đổi từ câu trực tiếp quý phái câu loại gián tiếp sẽ sở hữu 3 loại chính sau: dạng câu è thuật, thắc mắc và câu mệnh lệnh

a) Câu loại gián tiếp cùng với dạng trần thuật

– Câu ví dụ: phái mạnh told me: “My girlfriend will come here to visit me tomorrow”

➔ nam giới told me that his girlfriend would come there lớn visit him the following day

b) Câu loại gián tiếp dạng câu hỏi

Với câu hỏi, ta rất có thể sử dụng những động tự sau: asked, wondered, wanted to know

Câu hỏi dạng Yes/ No

Khi thay đổi từ câu trực tiếp sang trọng câu con gián tiếp cùng với câu tường thuật dạng yes/ no, ta cần:

Bước 1: Thêm if hoặc whether trước câu hỏi

Bước 2: Đổi lại vị trí của nhà ngữ và cồn từ vào câu

– Câu ví dụ: “Are you hungry?” My mom asked

➔ My mom asked if I was hungry

Câu hỏi dạng WH-

Ta có cấu trúc chung đến câu loại gián tiếp dạng câu hỏi WH-

S + asked/ wondered/ wanted lớn know + WH + S +V…

– Câu ví dụ: “How is the weather?” Lan asked

➔ Lan asked how the weather was

c) Câu loại gián tiếp dạng mệnh lệnh, yêu thương cầu

Khi yêu ước một nhiệm vụ với ai đó, vào câu loại gián tiếp vẫn sử dụng những dạng động từ sau: asked/ told/ required/ requested/ demanded,…

Cấu trúc chung cho câu loại gián tiếp dạng mệnh lệnh, yêu cầu

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O +(not) + lớn V…

Hoặc

S + ordered + somebody + to bởi something

– Câu ví dụ: “Open the door, please”, he said

➔ He told me to xuất hiện the door

Một số dạng đặc biệt quan trọng khác của câu gián tiếp:

Dạng shall/ would cần sử dụng để mô tả đề nghị, lời mời– Câu ví dụ: “Shall I bring you a cup of coffee?” phái nam asked

➔ nam offered lớn bring me a cup of coffee

Dạng will/ would/ can/could sử dụng để biểu đạt sự yêu ước lịch sự– Câu ví dụ: nam giới asked me: “Can you mở cửa the door for me?”

➔ phái nam asked me to mở cửa the door for him

Dạng câu cảm thán:– Câu ví dụ: “What an interesting novel!”

She said

➔ She exclaimed that the novel was interesting

Bài tập

Hoàn thành những câu trong bài xích câu tường thuật.

“Where is my umbrella?” she asked.

➔ She asked……………………………………… ………………….

“How are you?” Martin asked us.

Xem thêm: Review Yakson Beauty Spa Hàn Quốc, Yakson Beauty Có Tốt Không

➔ Martin asked us………………………………………… ……………….

He asked, “Do I have to bởi it?”

➔ He asked……………………………………… ………………….

“Where have you been?” the mother asked her daughter.

➔ The mother asked her daughter…………………………………… …………………….

“Which dress bởi vì you like best?” she asked her boyfriend.

➔ She asked her boyfriend………………………………….. ……………………..

Đáp án

She asked where her umbrella was.Martin asked us how we were.He asked if he had to vày it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriend which dress he liked best.

chienlubo.vn – Australian Centre for Education & Training