đường môn võ lâm truyền kỳ mobile

Ngũ Hành: Mộc.

You watching: đường môn võ lâm truyền kỳ mobile

Khắc chế: Võ Đang, Côn Lôn, Trường Ca.

See more: Để Đi Nghĩa Vụ Quân Sự Làm Những Gì ? Mẫu Đơn Xin Đi Nghĩa Vụ Quân Sự Chuẩn

Vũ khí: Liên Nỏ.

See more: Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Bác Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Đặc điểm: Tầm xa, mồi nhử, bạo kích.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

• Bí Kíp Sơ •

*

*

*

*

• Bí Kíp Trung •

*

*

*

*

• Bí Kíp Cao •

*

*

*

*Chuyên mục: Tổng Hợp