đồng bộ danh bạ từ gmail vào iphone

Tình hình là sim em bị mất,suôn sẻ là em có nhằm danh bạ ngơi nghỉ bên trên tin nhắn,giờ hy vọng chuyển vào iphone thì có tác dụng chũm như thế nào ạ