Diện tích xung quanh hình chóp đều

Diện tích hình chóp tất cả tất cả diện tích S bao phủ và mặc tích toàn phần. Bài viết sau đây đang ra mắt với chúng ta công thức tính diện tích S hình chóp, tính diện tích bao quanh và mặc tích toàn phần của hình chóp số đông, hình chóp tứ đọng giác các.

You watching: Diện tích xung quanh hình chóp đều


1. Công thức tính diện tích S bao bọc hình chóp

Hình chóp đều

Sxq=p.d

Sxq là diện tích xung quanh

p là nửa chu vi đáy

d là trung đoạn của hình chóp đều

Hình chóp tứ đọng giác đều

Sxq = Tổng diện tích S những mặt bên (Tổng diện tích S của 4 tam giác)

2. Công thức tính diện tích S toàn phần của hình chóp

Stp = Sxq + S đáy

3. bài tập về diện tích hình chóp 

Bài 1: 

Cho hình chóp SABCD đáy là hình vuông vắn bao gồm cạnh nhiều năm 8 cm, độ lâu năm các sát bên bởi 10 centimet. Hãy tính diện tích S bao phủ, diện tích S toàn phần của hình chóp SABCD.

Giải:

Nửa chu vi của hình vuông vắn ABCD bằng:


*

*

=> AO = BO = CO = DO =

*
cm

Diện tích xung quanh của hình chóp đều:

*

Diện tích toàn phần của hình chóp rất nhiều là:

*

Bài 2: Cho hình chóp tam giác đều phải có cạnh đáy bằng a cùng độ cao bởi 2a. Tính diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều?

Giải:

Hình chóp tam giác những S.ABC bao gồm AB = AC = BC = a cùng SH = 2a.

See more: Chiến Tranh Thái Bình Dương Tập 6 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd

call M là trung điểm của BC. Vì ABC là tam giác số đông đề xuất AM vừa là con đường trung tuyến, vừa là mặt đường cao, vừa là con đường phân giác yêu cầu AM ⊥ BC cùng HM = 1/3AM.

See more: Bước Tới Đèo Ngang Bóng Xế Tà, Bước Tới Đèo Ngang, Bóng Xế Tà, Cỏ

Áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông ABM vuông tại M ta được:


*

*

Do đó

*

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông SHM vuông tại H, ta có:

*

*

Diện tích toàn phần của hình chóp tam giác rất nhiều SABC là:

*

*

=>

*

Các chúng ta có thể đọc thêm về cách làm tính thể tích kân hận chóp, chu vi hình chóp.


5 ★ 1
Chuyên mục: Tổng Hợp