điểm chuẩn đh nông lâm 2019

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nông Lâm TPTP HCM 2020


*

Điểm chuẩn Đại học tập Nông Lâm TPSài Gòn 2019

Ngành học

Mã ngành

Tổ phù hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trồng trọt 7140215Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, HóaTổ phù hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng AnhTổ hòa hợp 3: Toán thù, Hóa, SinhTổ đúng theo 4: Toán, Sinch, Tiếng Anh 18.00

Quản trị tởm doanh

7340101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ đúng theo 2: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ hòa hợp 3: Toán thù, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

20.50

Kế toán

7340301

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

trăng tròn.25

Công nghệ sinc học

7420201

Tổ phù hợp 1: Toán thù, Lý, HóaTổ hợp 2: Tân oán, Lý, SinhTổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh trăng tròn.25

Bản đồ dùng học

7440212

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Khoa học tập môi trường

7440301

Tổ đúng theo 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ thông tin

7480201Tổ hợp 1: Tân oán, Lý, HóaTổ vừa lòng 2: Toán, Lý, Tiếng AnhTổ thích hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh 19.75

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

7510201

Tổ phù hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

18.00

Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

7510203

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

19.00

Công nghệ chuyên môn ô tô

7510205

Tổ hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

20.50

Công nghệ nghệ thuật nhiệt

7510206

Tổ hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

17.00

Công nghệ kỹ thuật

hóa học

7510401

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

19.00

Kỹ thuật điều khiển và auto hóa

7520216

Tổ đúng theo 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

19.00

Kỹ thuật môi trường

7520320

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ thực phẩm

7540101

Tổ vừa lòng 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Sinc, Tiếng Anh

đôi mươi.00

Công nghệ chế biến

thủy sản

7540105

Tổ phù hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinch, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ chế biến

lâm sản

7549001

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Tân oán, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

15.00

Chnạp năng lượng nuôi

7620105

Tổ vừa lòng 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 4: Toán thù, Sinch, Tiếng Anh

16.00

Nông học

7620109

Tổ đúng theo 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3: Tân oán, Sinc, Tiếng Anh

18.00

Bảo vệ thực vật

7620112

Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Toán, Sinch, Tiếng Anh

18.00

Công nghệ rau củ củ quả và chình họa quan

7620113

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán thù, Sinch, Tiếng Anh

16.00

Kinh doanh nông nghiệp

7620114

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Tân oán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

16.75

Phát triển nông thôn

7620116

Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Tân oán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

16.00

Lâm học

7620201

Tổ phù hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 4: Toán thù, Sinh, Tiếng Anh

15.00

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

Tổ đúng theo 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2:Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3:Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 4: Tân oán, Sinh, Tiếng Anh

15.00

Nuôi tLong tbỏ sản

7620301

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 4: Tân oán, Sinh, Tiếng Anh

16.00

Thụ y

7640101

Tổ thích hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 4: Tân oán, Sinc, Tiếng Anh

21.25

Ngôn ngữ Anh (*)

7220201
Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Tiếng AnhTổ vừa lòng 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng AnhTổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhTổ hợp 4: Ngữ Văn uống, Địa lý, Tiếng Anh21.25

Kinch tế

7310101

Tổ hợp 1: Toán thù, Lý, HóaTổ phù hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

19.00

Quản lý tài nguyên và

môi trường

7850101

Tổ vừa lòng 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Tân oán, Hóa, Sinc Tổ hòa hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Quản lý đất đai

7850103

Tổ đúng theo 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh Tổ thích hợp 3: Toán thù, Vật lý, Địa Lý Tổ hợp 4: Toán thù, Ngữ Văn, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ thực phẩm Cmùi hương trình tiên tiến

7540101T(CTTT)

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, HóaTổ hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng AnhTổ thích hợp 3: Toán thù, Hóa, SinhTổ vừa lòng 4: Toán thù, Sinch, Tiếng Anh18.00

Thụ y

Chương trình tiên tiến

7640101T

(CTTT)

Tổ đúng theo 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

21.25

Quản trị khiếp doanh

Chương trình đào tạo quality cao
7340101C(CLC) Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ hòa hợp 2: Toán, Lý, Tiếng AnhTổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh 19.00

Công nghệ sinc học

Chương trình đào tạo và huấn luyện unique cao
7420201C(CLC)

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Tiếng AnhTổ phù hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng AnhTổ phù hợp 3: Toán thù, Sinh, Tiếng Anh 17.00

Công nghệ kỹ thuậtcơ khí

7510201C(CLC) Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, HóaTổ đúng theo 2: Toán thù, Lý, Tiếng AnhTổ phù hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh16.00

Kỹ thuật môi trường