Bài kiểm tra tiếng anh lớp 3 chương trình mới

Với mong muốn góp những em gồm thêm tài liệu nhằm tìm hiểu thêm cùng những thầy cô giáo có thêm bốn liệu ra đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 3. chienlubo.vn xin gửi đến các em học viên và quý thầy gia sư Sở đề chất vấn học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp những em làm cho thân quen cùng với các dạng đề, kết cấu đề nhằm mục tiêu sáng sủa rộng trong kỳ thi tới đây. Chúc những em có được công dụng giỏi trong kỳ thi học kì 1 lớp 3.

You watching: Bài kiểm tra tiếng anh lớp 3 chương trình mới


Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 (Có ma trận đề thi cùng file nghe)

Mẫu ra đề thi tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22


Đề chất vấn học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

ĐỀ SỐ 1

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng nhất. (4 điểm)

1. Hello, My .......... is Lindomain authority.


a. name b. is c. I am

2. What is .........name?

a. name b. my c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It"s a pen. b. It"s a pencil. c. It"s a rubber.

4. How bởi you ....... your name?

a. what b. is c. spell

5. ......... this a library? - Yes, it is.

a. Is b. who c. What

6.What is this?

a. It"s a book. b. It"s a computer. c. It"s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. b. Yes, it is. c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. school Queen

II. Thêm vào trong 1 chữ cái để chế tạo ra thành một từ trả chỉnh: (1 điểm)

a. comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. fr_end

III. Nối mọi từ bỏ Tiếng Việt sinh hoạt cột A cân xứng cùng với hồ hết trường đoản cú Tiếng anh ở cột B (2 điểm).


A

B

1) cây viết mực

a/ apple

2) quả táo

b/ pencil

3) cây viết chì

c/ pen

4) đồ dùng chuốt viết chì

d/ School bag

5) chiếc cặp

e/ rubber

6) cây thước kẻ

f/ book

7) cục tẩy

g/ Pencil sharpener

8) quyển sách

h/ ruler

IV. Sắp xếp các tự thành câu hoàn hảo. (2 điểm)

1. fine. /Thank / I / you / am.

=> .........................................

2. do/ spell / name / how / your / you?

=> ...........................................

3. Mai / am / I / .

=> ...........................................

See more: Thuốc Lá: 13 Cách Cai Thuốc Lá Đơn Giản Hiệu Quả!, Làm Gì Để Vượt Qua

4. are / How / you /?

=> ...........................................

V. Trả lời câu hỏi: (1điểm)

1. What"s your name?

............................................

2. How are you?

............................................


Đáp án:

I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng duy nhất. (4 điểm)

Mỗi câu đúng 0,5đ.

1a 2c 3b 4c 5a 6c 7b 8a

II. Thêm vào một trong những vần âm nhằm tạo thành một từ bỏ hoàn chỉnh: (1điểm)

Mỗi câu đúng 0,25đ.

computer b. Library

pencil d. friend

III. Nối mọi trường đoản cú Tiếng việt sinh hoạt cột A cân xứng cùng với những tự Tiếng anh ngơi nghỉ cột B (2 điểm)

IV. Mỗi câu đúng 0,25đ.

1- c 2- a 3- b 4- g 5- d 6-h 7- e 8- f

V. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

1. I am fine. Thank you.

2. How vị you spell your name?

3. I am Mai.

4. How are you?

Trả lời câu hỏi: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

1. My name is + name.

See more: Theo Bạn Người Có Giấy Phép Lái Xe Hạng B2 Được Điều Khiển Loại Xe Nào?

2. I am fine.


Chia sẻ bởi:
*
Thu Hương
chienlubo.vn
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 7.783 Lượt xem: 33.294 Dung lượng: 606 KB
Liên kết cài về

Link chienlubo.vn bao gồm thức:

Bộ đề đánh giá học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 chienlubo.vn Xem

Các phiên bản không giống cùng liên quan:


Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA