Cách nhận biết danh từ, động từ, tính từ, trạng từ trong tiếng anh

Cách phân biệt nhiều loại tự vào câu giờ đồng hồ Anhlà một kỹ năng và kiến thức cnạp năng lượng phiên bản không hề các bạn nào thì cũng cầm cố được. chienlubo.vn nhận ra bao hàm bạn học anh văn uống đã thọ những vẫn chạm chán trlàm việc hổ hang dưới rành mạch mẫu mã từ.Việc nắm rõ các kiến thức và kỹ năng cnạp năng lượng bản đó là nền móng giúp chúng ta có thể học anh ngữ công dụng. Hãy cùng Cửa Hàng chúng tôi tổng đúng theo giải pháp phân minh mẫu trường đoản cú với giải pháp sử dụng bọn chúng như thế nào nhé.

You watching: Cách nhận biết danh từ, động từ, tính từ, trạng từ trong tiếng anh


1. Cách phân biệt danh từ

VỊ TRÍ

Sau To be:I am a student.Sau tính từ:nice school…đầu câu quản lý ngữ.Sau: a/an, the, this, that, these, those…Sau tính tự ssinh sống hữu:my, your, his, her, their…Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…The +(adj) N …of + (adj) N…

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Thường gồm hậu tố là:

tion: nation,education,instruction………sion:question, television ,impression, passion……..ment:pavement, movement, environment….ce:difference, independence, peace………..ness: kindness, friendliness……y:beauty, democracy(nền dân chủ), army…

Chú ý một số Tính từ bỏ có chung danh từ

Adj/Adv

Heavy,light: weightWide,narrow: widthDeep,shallow: depthLong,short: lengthOld: ageTall,high: heightBig,small: size

2. Cách phân biệt động từ

VỊ TRÍ

Thường thua cuộc Chủ ngữ:He plays volleyball everyday.

See more: Đường Đi Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên, Vĩnh Phúc (Cập Nhật 07/2021)

3. Cách phân biệt tính từ


*
*
*
*
Bài tập

1. John cannot make a _______ khổng lồ get married lớn Mary or stay single until he can afford a house and a oto.

a. decide

b. decision

c. decisive

d. Decisively

2. She often drives very ________ so she rarely causes accident .

a. carefully

b. careful

c. caring

d. Careless

3. All Sue’s friends và __________ came to her buổi tiệc nhỏ .

a. relations

b. Relatives

c. relationship

d. Related

4. My father studies about life and structure of plants và animals. He is a ……….

a. biology

b. biologist

c. biological

d. biologically

5. She takes the …….. for running the household.

a. responsibility

b. responsible

c. responsibly

d. responsiveness.

See more: Tìm Hiểu Các Trường Đại Học Ở California Mỹ Tại Quận Cam, 10 Trường Đại Học Hàng Đầu Tại California

Đáp án:1 – b; 2 – a; 3 – b; 4 – b; 5 – a.

Mong rằng với các chia đã trên sẽ giúp đỡ ích cho bạn trong kỳ thi IELTS. Chúc chúng ta thành công!


Chuyên mục: Tổng Hợp