Đại Học Công Nghiệp Tphcm Học Phí 2020

Tuyển sinh 24h update mức đóng góp ngân sách học phí của ngôi trường Đại học tập Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh năm học tập 2020-2021. Theo đó, tiền đóng góp tiền học phí thường niên của IUH - ĐH Công nghiệp thị trấn Hồ Chí Minh tăng không thật 10%.

Bạn đang xem: Đại học công nghiệp tphcm học phí 2020Học chi phí ngôi trường Đại học Công nghiệp năm 2021

Năm 2021, thời điểm đó UIH chưa chào làng mức khoản học phí năm học tập 2021-2022 tuy vậy theo dõi quá trình tăng học phí của trường này trong Quyết định ban hành nút thu chi phí khóa học những hệ huấn luyện và đào tạo năm học tập 2020-2021 cho thấy gồm sự tăng tiền học phí vào khoảng thời gian tiếp theo sau, nhưng ko đáng chú ý (dưới 10%).

Có thể theo dõi và quan sát tiến trình tăng theo bảng sau nhằm tìm hiểu thêm, từ bỏ kia bạn cũng có thể ước tính tổng học phí vừa phải toàn khóa, chủ động về tài bao gồm Khi theo học tại trường.

Học Phí Đại Học Công Nghiệp TP..Hồ Chí Minh 2020-2021:

*

*

Học Phí Đại Học Công Nghiệp TPhường. HCM 2019 - 2020- Hệ Đại học:

Khối Kinc tế: 550.000 đồng/ tín chỉ, tương tự với một.825.000 đồng/ tháng

Khối hận Công nghệ: 550.000 đồng/ tín chỉ, tương tự với cùng một.925.000 đồng/ tháng

- Đại học Chất lượng cao:

Khối Kinh tế: 850.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 2.805.000 đồng/ tháng

Kăn năn Công nghệ: 850.000 đồng/ tín chỉ, tương tự 2.975.000 đồng/ tháng

- Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp:

Khối hận Kinc tế: 300.000 đồng/ tín chỉ, tương tự 960.000 đồng/ tháng

Khối Công nghệ: 350.000 đồng/ tín, tương đương 1.1đôi mươi.000 đồng/ tháng

- Đại học liên thông, văn uống bởi 2 vừa học tập vừa làm: 660.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 1.980.000 đồng/ tháng

- Cao đẳng liên thông: 300.000 đồng/ tín chỉ, tương tự 960.000 đồng/ tháng

Học Phí Đại Học Công Nghiệp TPHCM 2018 - 2019

Học giá thành đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh 2018 - 2019 HUI - Hệ Đại học:

- Kăn năn ngành Kinch tế : 26.000.000 đồng/năm.

- Khối ngành Công nghệ : 30.000.000 đồng/năm.

Xem thêm:

- Đại học tập vừa làm cho vừa học tập, Đại học liên thông - Kăn năn ngành Kinh tế : 12 ngàn.000 đồng/năm.

- Đại học vừa làm cho vừa học tập, Đại học liên thông - Khối hận ngành Công nghệ : 14.400.000 đồng/năm.

Học tổn phí đại học Công nghiệp Thành Phố HCM 2018 - 2019 HUI - Hệ Cao đẳng:

- Kân hận ngành Kinh tế : 8.000.000 đồng/năm.

- Kăn năn ngành Công nghệ : 9.600.000 đồng/năm.