Công Thức Tính Độ Lệch Chuẩn Trong Excel

Excel đến chienlubo.vn 365 Excel cho chienlubo.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Tính toán độ lệch chuẩn kết hợp toàn bộ tổng thể được cung cấp ở dạng đối số (bỏ qua giá trị lô-gic và vnạp năng lượng bản).

Bạn đang xem: Công thức tính độ lệch chuẩn trong excel

Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các quý hiếm so với quý hiếm trung bình (trung độ).

Cú pháp

STDEV.P(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV.Phường gồm các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 254 tương ứng với tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng solo tốt ttê mê chiếu tới một mảng thế thế mang đến các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV.Phường giả định rằng các đối số của nó là toàn bộ tổng thể. Nếu dữ liệu của người mua thay thế mang đến mẫu tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEV.

Xem thêm: Thời Gian Rụng Trứng Rụng Bao Nhiêu Ngày Thì Có Kinh Nguyệt ?

Đối với khuôn khổ mẫu lớn, STDEV.S và STDEV.P.. trả về quý hiếm gần bằng nhau.

Độ lệch chuẩn được tính toán bằng cách dùng pmùi hương pháp "n".

Đối số có thể là số hoặc thương hiệu, mảng hoặc tmê mệt chiếu có chứa số.

Các giá trị ngắn gọn xúc tích và trình bày số dạng văn bản mà người tiêu dùng gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng hay tmê man chiếu, chỉ các số vào mảng hay tmê man chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, vnạp năng lượng bản hoặc giá trị lỗi vào mảng hoặc tđắm say chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn uống bản tốt quý hiếm lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu quý khách hàng muốn bao gồm các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị vnạp năng lượng bản của số trong tsay đắm chiếu nlỗi một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVPA.

STDEV.P dùng công thức sau đây:

*

trong các số ấy x là trung độ chủng loại AVERAGE(number1,number2,...) và n là kích thước mẫu mã.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng dưới đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel new. Để bí quyết hiển thị kết quả, nên chọn lựa chúng, dấn F2 cùng sau đó dấn Enter. Nếu phải, bạn cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột giúp thấy toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Độ bền

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Công thức

Mô tả

Kết quả

=STDEV.P(A3:A12)

Độ lệch chuẩn của số lượng giới hạn bền, giả định là chỉ mang lại 10 công cụ.