Chức năng của hội đồng nhân dân cấp xã

*

Trang công ty Giới thiệu phổ biến Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn
I. QUY ĐỊNH CHUNG:

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (Điều 6 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai tổ chức chính quyền địa phương).

You watching: Chức năng của hội đồng nhân dân cấp xã

1. Hội đồng quần chúng gồm những đại biểu Hội đồng dân chúng bởi cử tri làm việc địa pmùi hương thai ra, là ban ngành quyền lực đơn vị nước làm việc địa phương, thay mặt đại diện mang lại ý chí, hoài vọng và quyền quản lý của Nhân dân, Chịu trách rưới nhiệm trước Nhân dân địa pmùi hương với ban ngành nhà nước cấp cho trên.

2. Đại biểu Hội đồng dân chúng là tín đồ thay mặt đại diện cho ý chí, hoài vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nát nhiệm trước cử tri địa phương thơm và trước Hội đồng quần chúng. # về việc triển khai trọng trách, quyền lợi đại biểu của chính bản thân mình.

Đại biểu Hội đồng nhân dân đồng đẳng trong luận bàn cùng quyết định những sự việc thuộc trọng trách, quyền lợi của Hội đồng quần chúng. #.

3. Thường trực Hội đồng dân chúng là ban ngành thường trực của Hội đồng quần chúng, thực hiện mọi trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo phương pháp của Luật này cùng những nguyên tắc, không giống của luật pháp gồm liên quan; chịu trách rưới nhiệm cùng report công tác làm việc trước Hội đồng quần chúng. #.

Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân quan trọng bên cạnh đó là member của Ủy ban quần chúng thuộc cấp.

4. Ban của Hội đồng quần chúng. # là phòng ban của Hội đồng quần chúng, gồm nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, report, đề án trước lúc trình Hội đồng quần chúng, đo lường, đề xuất về mọi vấn đề nằm trong nghành nghề Ban prúc trách; chịu trách nhiệm với báo cáo công tác làm việc trước Hội đồng nhân dân.

* ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 8 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai chính quyền địa phương).

1. Ủy ban dân chúng vì Hội đồng nhân dân cùng cung cấp thai, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, ban ngành hành thiết yếu đơn vị nước làm việc địa phương thơm, Chịu đựng trách rưới nhiệm trước Nhân dân địa phương thơm, Hội đồng dân chúng cùng cấp cho với cơ sở hành bao gồm công ty nước cấp cho bên trên.

2. Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng các Ủy viên, con số cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # các cung cấp vị Chính phủ chế độ.

* CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 9 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai tổ chức chính quyền địa phương).

1. Cơ quan tiền trình độ chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức sống cấp tỉnh giấc, cung cấp thị trấn, là cơ quan tsi mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện tính năng làm chủ công ty nước về ngành, nghành nghề ở địa phương thơm và triển khai những trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi theo sự phân cấp cho, ủy quyền của cơ quan công ty nước cung cấp trên.

2. Cơ quan tiền chuyên môn ở trong Ủy ban quần chúng chịu sự lãnh đạo, thống trị về tổ chức, biên chế và công tác làm việc của Ủy ban quần chúng. #, đôi khi Chịu đựng sự chỉ huy, đánh giá về nhiệm vụ của phòng ban thống trị bên nước về ngành, nghành nghề dịch vụ cung cấp trên.

3. Việc tổ chức ban ngành trình độ ở trong Ủy ban quần chúng buộc phải bảo đảm tương xứng với Điểm lưu ý nông làng, city, hải đảo với điều kiện, tình trạng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; bảo đảm tinch gọn gàng, hợp lý và phải chăng, thông liền, hiệu lực, tác dụng vào làm chủ đơn vị nước về ngành, lĩnh vực từ bỏ TW đến cơ sở; ko giống nhau cùng với trọng trách, quyền lợi của những cơ sở nhà nước cấp cho trên đặt tại địa phận.

4. Chính phủ biện pháp cụ thể tổ chức triển khai và buổi giao lưu của ban ngành chuyên môn nằm trong Ủy ban quần chúng cấp thức giấc, cung cấp huyện.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Tại HUYỆN (Điều 24 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

1. Tổ chức cùng đảm bảo an toàn việc thi hành Hiến pháp cùng lao lý bên trên địa phận thị trấn.

2. Quyết định gần như sự việc của thị trấn trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo vẻ ngoài của Luật này và cách thức không giống của luật pháp bao gồm liên quan.

3. Thực hiện trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ vày ban ngành hành chính đơn vị nước cung cấp bên trên ủy quyền.

4. Kiểm tra, đo lường và tính toán tổ chức triển khai với hoạt động của tổ chức chính quyền địa pmùi hương cung cấp xã.

5. chịu trách nát nhiệm trước chính quyền địa pmùi hương cấp cho tỉnh giấc về tác dụng triển khai các trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền địa pmùi hương ở thị xã.

6. Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các phương án nhằm mục đích đẩy mạnh quyền làm chủ của Nhân dân, kêu gọi những nguồn lực làng mạc hội để xây đắp với cải cách và phát triển kinh tế - thôn hội, đảm bảo quốc chống, bình an trên địa bàn huyện.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 25 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức chính quyền địa phương).

1. Hội đồng nhân dân thị trấn tất cả các đại biểu Hội đồng quần chúng. # bởi vì cử tri sinh hoạt thị trấn thai ra.

Việc khẳng định tổng số đại biểu Hội đồng dân chúng huyện được tiến hành theo qui định sau đây:

a) Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo bao gồm tự bốn mươi ngàn dân trsinh sống xuống được bầu bố mươi đại biểu; bao gồm bên trên tứ mươi ngàn dân thì cứ đọng thêm năm nghìn dân được thai thêm 1 đại biểu, tuy thế tổng cộng không thật bốn mươi đại biểu;

b) Huyện ko thuộc ngôi trường thích hợp hiện tượng tại điểm a khoản này có từ bỏ tám mươi nghìn dân trlàm việc xuống được bầu tía mươi đại biểu; tất cả trên tám mươi ngàn dân thì cứ đọng thêm mười ngàn dân được bầu thêm 1 đại biểu, dẫu vậy tổng số không thật bốn mươi đại biểu;

c) Số lượng đại biểu Hội đồng dân chúng nghỉ ngơi thị trấn tất cả tự bố mươi đơn vị chức năng hành chính cấp cho làng trực trực thuộc trsinh sống lên vày Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội đưa ra quyết định theo kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp thức giấc, cơ mà toàn bô không thực sự bốn mươi lăm đại biểu.

See more: Các Loại Hình Báo Chí Truyền Thông, (Nxb Thông Tin Truyền Thông 2014)

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã bao gồm Chủ tịch Hội đồng quần chúng, hai Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng quần chúng. # huyện. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện hoàn toàn có thể là đại biểu Hội đồng quần chúng. # chuyển động siêng trách; Phó Chủ tịch Hội đồng dân chúng thị xã là đại biểu Hội đồng dân chúng chuyển động chăm trách.

3. Hội đồng dân chúng huyện Ra đời Ban pháp dụng, Ban kinh tế - làng hội; chỗ nào có nhiều đồng bào dân tộc bản địa tphát âm số thì Ra đời Ban dân tộc. Ủy ban hay vụ Quốc hội giải pháp tiêu chuẩn chỉnh, ĐK Ra đời Ban dân tộc dụng cụ tại khoản này.

Ban của Hội đồng dân chúng thị xã tất cả tất cả Trưởng ban, một Phó Trưởng ban với những Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng quần chúng thị xã vị Hội đồng quần chúng thị xã đưa ra quyết định. Trưởng ban của Hội đồng quần chúng thị trấn có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân vận động siêng trách; Phó Trưởng ban của Hội đồng dân chúng huyện là đại biểu Hội đồng dân chúng vận động siêng trách.

4. Các đại biểu Hội đồng quần chúng. # thị xã được thai tại một hoặc những đơn vị chức năng bầu cử thích hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng quần chúng. #. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng cùng Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng quần chúng. # vì Thường trực Hội đồng dân chúng thị xã quyết định.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 26 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai chính quyền địa phương).

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quần chúng. # huyện vào tổ chức và bảo vệ vấn đề thực hiện Hiến pháp, lao lý và vào lĩnh vực quốc phòng, bình an, tạo ra bao gồm quyền:

a) Ban hành quyết nghị về phần lớn vấn đề trực thuộc trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồng quần chúng huyện;

b) Quyết định phương án thực hiện nhiệm vụ về quốc chống, an ninh; biện pháp bảo đảm an toàn riêng lẻ tự, an ninh buôn bản hội, chiến đấu, chống, chống tội nhân và những hành động vi bất hợp pháp phương pháp khác, chống, chống quan lại liêu, tsi nhũng trong phạm vi được phân quyền; phương án bảo đảm tài sản của ban ngành, tổ chức triển khai, bảo hộ tính mạng của con người, tự do thoải mái, danh dự, nhân phđộ ẩm, tài sản, các quyền với lợi ích vừa lòng pháp không giống của công dân trên địa bàn thị trấn theo chính sách của pháp luật;

c) Quyết định phương án nhằm thực hiện các trách nhiệm, quyền lợi do cơ quan đơn vị nước cung cấp trên phân cấp; đưa ra quyết định bài toán phân cung cấp mang đến cơ quan ban ngành địa phương thơm, ban ngành công ty nước cấp cho bên dưới tiến hành trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức chính quyền địa phương thơm sinh hoạt huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quần chúng. #, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng dân chúng huyện; bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban quần chúng. #, Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # với những Ủy viên Ủy ban quần chúng. # huyện; thai, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thđộ ẩm Tòa án quần chúng huyện;

đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ thăm tin tưởng so với bạn duy trì chức vụ do Hội đồng quần chúng thai theo luật pháp tại Điều 88 với Điều 89 của Luật này;

e) Bãi bỏ 1 phần hoặc tổng thể văn uống bản trái lao lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện; bãi bỏ 1 phần hoặc toàn cục vnạp năng lượng phiên bản trái quy định của Hội đồng quần chúng cấp cho xã;

g) Quyết định thành lập và hoạt động, bãi bỏ cơ quan chuyên môn ở trong Ủy ban nhân dân huyện;

h) Giải tán Hội đồng dân chúng cung cấp làng mạc vào trường hòa hợp Hội đồng nhân dân đó làm cho thiệt sợ cực kỳ nghiêm trọng đến tác dụng của Nhân dân cùng trình Hội đồng quần chúng cấp thức giấc phê chuẩn chỉnh trước lúc thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng dân chúng thị xã với gật đầu Việc đại biểu Hội đồng quần chúng thị xã xin thôi làm trọng trách đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân chúng huyện vào nghành nghề kinh tế, tài nguim, môi trường:

a) Thông qua kế hoạch cách tân và phát triển kinh tế tài chính - làng hội trung hạn và mỗi năm của thị trấn, quy hướng, chiến lược sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban quần chúng. # cung cấp tỉnh phê duyệt;

b) Quyết định dự toán thù thu chi phí công ty nước trên địa bàn; dự tân oán thu, đưa ra ngân sách địa phương cùng phân bổ dự toán chi phí huyện; điều chỉnh dự toán thù ngân sách địa pmùi hương trong ngôi trường hợp buộc phải thiết; phê chuẩn quyết toán thù túi tiền địa pmùi hương. Quyết định nhà trương đầu tư lịch trình, dự án của huyện theo biện pháp của pháp luật;

c) Quyết định quy hoạch, planer cải cách và phát triển những ngành, nghành nghề bên trên địa phận thị trấn vào phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định biện pháp thống trị cùng sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ nước, nguồn nước, tài ngulặng trong tim khu đất, nguồn lợi làm việc vùng biển với các nguồn tài ngulặng vạn vật thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ cùng cải thiện môi trường thiên nhiên, chống, phòng và khắc phục và hạn chế hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của điều khoản.

3. Quyết định giải pháp cải cách và phát triển khối hệ thống giáo dục thiếu nhi, tè học tập và trung học cơ sở; biện pháp cải cách và phát triển sự nghiệp văn hóa, lên tiếng, thể thao, thể thao; biện pháp đảm bảo, âu yếm sức khỏe quần chúng. #, chống, chống bệnh dịch lây lan, thực hiện chế độ số lượng dân sinh, dự định hóa gia đình; biện pháp cải cách và phát triển câu hỏi có tác dụng, tiến hành chính sách khuyến mãi so với người dân có công với cách mạng, chính sách bảo trợ làng mạc hội, xóa đói, giảm nghèo; giải pháp đảm bảo vấn đề triển khai cơ chế dân tộc bản địa, tôn giáo trên địa bàn huyện theo luật pháp của quy định.

4. Gisát hại vấn đề theo đúng Hiến pháp cùng pháp luật sống địa phương, bài toán triển khai nghị quyết của Hội đồng quần chúng. # huyện; đo lường và tính toán hoạt động vui chơi của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng, Tòa án quần chúng, Viện kiểm gần kề quần chúng cùng cấp, Ban của Hội đồng quần chúng cấp mình; đo lường và tính toán văn bạn dạng quy phi pháp phương pháp của Ủy ban quần chúng thuộc cấp cùng vnạp năng lượng bản của Hội đồng quần chúng. # cấp cho làng mạc.

5. Thực hiện trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi khác theo dụng cụ của luật pháp.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 27 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai cơ quan ban ngành địa phương).

1. Ủy ban dân chúng huyện bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng những Ủy viên.

Ủy ban nhân dân thị trấn loại I có không thật ba Phó Chủ tịch; thị trấn một số loại II cùng nhiều loại III có không thật nhì Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban dân chúng huyện gồm những Ủy viên là tín đồ đứng đầu tư mạnh quan liêu trình độ trực thuộc Ủy ban quần chúng thị trấn, Ủy viên phú trách nát quân sự chiến lược, Ủy viên prúc trách công an.

2. Cơ quan lại chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # thị xã gồm bao gồm những chống với cơ quan tương tự phòng.

VI. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 28 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các ngôn từ giải pháp tại các điểm a, b, c cùng g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này với tổ chức thực hiện những nghị quyết của Hội đồng quần chúng. # thị xã.

2. Quy định tổ chức triển khai bộ máy và trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ rõ ràng của cơ quan chuyên môn ở trong Ủy ban quần chúng huyện.

3. Tổ chức thực hiện túi tiền huyện; tiến hành những nhiệm vụ cách tân và phát triển kinh tế - làng mạc hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương thơm mại, các dịch vụ, phượt, nông nghiệp & trồng trọt, lâm nghiệp, tdiệt sản, màng lưới giao thông, tdiệt lợi, kiến tạo điểm dân cư nông thôn; quản lý và áp dụng khu đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguim nước, tài nguim khoáng sản, mối cung cấp lợi sống vùng biển, tài nguyên ổn vạn vật thiên nhiên khác; đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên trên địa phận thị trấn theo phép tắc của quy định.

4. Thực hiện những nhiệm vụ về tổ chức triển khai và đảm bảo vấn đề thi hành Hiến pháp cùng lao lý, desgin cơ quan ban ngành cùng địa giới hành bao gồm, giáo dục, đào tạo và huấn luyện, khoa học, công nghệ, văn hóa truyền thống, thông báo, thể thao, thể dục, y tế, lao cồn, cơ chế thôn hội, dân tộc bản địa, tôn giáo, quốc chống, an ninh, hiếm hoi tự, an toàn xã hội, hành chính bốn pháp, bổ trợ bốn pháp và các trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ không giống theo pháp luật của luật pháp.

5. Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi do ban ngành nhà nước cung cấp bên trên phân cung cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban dân chúng cung cấp làng, phòng ban, tổ chức triển khai khác tiến hành các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban dân chúng thị xã.

VII. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 29 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức chính quyền địa phương).

See more: Winx Club Phần 3 Tập 1 Buổi Khiêu Vũ Công Chúa, Phần 3 Tập 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã là người đứng đầu Ủy ban dân chúng thị trấn và tất cả các trách nhiệm, quyền lợi sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành quản lý công việc của Ủy ban quần chúng, những thành viên Ủy ban quần chúng. # huyện; chỉ đạo, chỉ đạo những ban ngành trình độ chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

2. Phê chuẩn kết quả thai, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban dân chúng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã; điều cồn, đình chỉ công tác làm việc, không bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban quần chúng, Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cung cấp xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp cho xã trong ngôi trường phù hợp kmáu Chủ tịch Ủy ban dân chúng cung cấp làng mạc thân nhị kỳ họp Hội đồng nhân dân cung cấp xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều đụng, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ở trong phạm vi quản lý theo công cụ của pháp luật;

3. Lãnh đạo, chỉ huy vấn đề triển khai các trọng trách thực hiện Hiến pháp, pháp luật, những vnạp năng lượng phiên bản của cơ sở công ty nước cấp cho bên trên, của Hội đồng quần chúng. # và Ủy ban quần chúng. # huyện; bảo vệ quốc phòng, bình an cùng lẻ tẻ tự, an toàn buôn bản hội; bảo vệ tài sản của cơ sở, tổ chức triển khai, bảo hộ tính mạng, tự do thoải mái, danh dự, nhân phđộ ẩm, gia sản, các quyền cùng tác dụng vừa lòng pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp làm chủ cư dân trên địa phận huyện;

4. Lãnh đạo cùng Chịu trách rưới nhiệm về buổi giao lưu của khối hệ thống hành chính bên nước từ bỏ huyện cho đại lý, bảo đảm tính thống nhất, tiếp liền của nền hành chính; chỉ huy công tác làm việc cách tân hành bao gồm cùng cải cách công vụ, công chức vào hệ thống hành chính công ty nước nghỉ ngơi địa phương;

5. Đình chỉ câu hỏi thực hiện hoặc huỷ bỏ vnạp năng lượng bạn dạng trái lao lý của ban ngành chuyên môn ở trong Ủy ban quần chúng. # huyện và vnạp năng lượng bản trái pháp luật của Ủy ban dân chúng, Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp cho làng mạc. Đình chỉ bài toán thi hành văn phiên bản trái lao lý của Hội đồng quần chúng. # cung cấp xóm, report Ủy ban quần chúng. # huyện để ý kiến đề nghị Hội đồng quần chúng thị xã bãi bỏ;

6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cung cấp xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn hoặc fan đứng đầu tư mạnh quan lại chuyên môn ở trong Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn vào phạm vi thđộ ẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện;

7. Quản lý cùng tổ chức sử dụng có công dụng công sở, gia tài, phương tiện làm việc và túi tiền bên nước được giao bên trên địa bàn huyện theo qui định của pháp luật;

8. Tổ chức vấn đề thanh khô tra, soát sổ, giải quyết và xử lý khiếu nằn nì, cáo giác, xử lý vi phi pháp vẻ ngoài, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

9. Chỉ đạo tiến hành các phương án đảm bảo an toàn môi trường, phòng, kháng cháy, nổ; chỉ đạo và vận dụng các biện pháp để giải quyết và xử lý các quá trình thốt nhiên xuất, cấp bách trong phòng, phòng thiên tai, dịch bệnh lây lan, an toàn, riêng lẻ từ, an ninh xã hội bên trên địa bàn huyện theo khí cụ của pháp luật;

10. Thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi vị cơ sở bên nước cấp cho trên phân cấp cho, ủy quyền.


Chuyên mục: Tổng Hợp