CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2016

Mã nhóm ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn1

Tiêu chí phú (môn Toán)2

KT11

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

8.42

8.5

KT12

Kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo và cơ khí hễ lực); Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thủy

8

7.5

KT13

Kỹ thuật nhiệt

7.65

8.25

KT14

Kỹ thuật thiết bị liệu; Kỹ thuật vật tư klặng loại

7.66

8.25

CN1

Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử; Công nghệ nghệ thuật ô tô

8.05

7.5

KT21

Kỹ thuật điện tử-truyền thông

8.3

7.75

KT22

Kỹ thuật đồ vật tính; Truyền thông và mạng đồ vật tính; Khoa học tập thứ tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin

8.82

8.5

KT23

Toán-Tin; Hệ thống biết tin quản ngại lý

8.03

8

KT24

Kỹ thuật Điện-năng lượng điện tử; Kỹ thuật Điều khiển với tự động hóa

8.53

8.5

CN2

Công nghệ KT Điều khiển với tự động hóa hóa; Công nghệ KT Điện tử-truyền thông; Công nghệ KT Điện-điện tử; Công nghệ thông tin

8.32

7.75

KT31

Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinc học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường

7.93

8.5

KT32

Hóa học (cử nhân)

7.75

8

KT33

Kỹ thuật in cùng truyền thông

7.72

8.5

CN3

Công nghệ thực phẩm

7.92

8

KT41

Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ domain authority giầy

7.73

7.5

KT42

Sư phạm chuyên môn công nghiệp (cử nhân)

7.11

7.25

KT51

Vật lý kỹ thuật

7.62

7

KT52

Kỹ thuật phân tử nhân

7.75

8

KQ1

Kinch tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp

7.47

7.5

KQ2

Quản trị ghê doanh

7.73

7.5

KQ3

Kế toán; Tài chính-Ngân hàng

7.73

7.5

TA1

Tiếng Anh KHKT với công nghệ

7.48

6.5

TA2

Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế

7.29

6.75

TT1

Cmùi hương trình tiên tiến ngành Điện-Điện tử

7.55

7.5

TT2

Cmùi hương trình tiên tiến ngành Cơ Điện tử

7.58

7.5

TT3

Chương thơm trình tiên tiến ngành Khoa học cùng Kỹ thuật thứ liệu

7.98

7.75

TT4

Cmùi hương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Y sinh

7.61

7

TT5

Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Công nghệ biết tin Việt-Nhật; Chương trình tiên tiến Công nghệ ban bố ICT

7.53

7.75

QT11

Cơ năng lượng điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản)

7.5

7

QT12

Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức)

7.28

7.25

QT13

Hệ thống công bố – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp)

7

7

QT14

Công nghệ lên tiếng – LTU (ĐH La Trobe – Úc)

7.52

8.25

QT15

Kỹ thuật phần mềm – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand)

6.58

6.75

QT21

Quản trị kinh doanh - VUW (ĐH Victoria - New Zealand)

6.7

6.5

QT31

Quản trị kinh doanh – TROY BA (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.5

6.75

QT32

Khoa học máy vi tính – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.7

7

QT33

Quản trị marketing - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp)

6.52

4.5

QT41

Quản lý công nghiệp Chulặng ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering)

6.53

6.25

Ghi chú:

1/Công thức tính điểm xét(ĐX) cùng điểm chuẩn:

a/ Đối cùng với những đội ngành không có môn chính:

*

b/ Đối cùng với những đội ngành có môn chính:

*

2/Tiêu chí phụ:Những em có điểm xét đúng bởi điểm chuẩn thì đề nghị có điểm môn Toán được điểm theo tiêu chuẩn phụ.