Cao đẳng tài nguyên môi trường tphcm

Trường Đại học tập Tài nguyên và Môi trường tỉnh thành HCM trực trực thuộc Bộ Tài Nguyên ổn cùng Môi Trường, trụ thường trực số 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPhường.Hồ Chí Minh; Trung tâm II tại làng Tam Phước, TP.. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; được ra đời trên đưa ra quyết định số 1430/QĐ-TTg ngày 19 - 8 - 2011 của Thủ tướng mạo Chính phủ, trên đại lý upgrade Trường Cao đẳng Tài ngulặng với Môi trường thành phố Hồ Chí Minh với bề dày lịch sử vẻ vang 35 năm kiến thiết với cải cách và phát triển của Trường.

Đại Học Tài ngulặng cùng Môi ngôi trường TP.HCM

*
You watching: Cao đẳng tài nguyên môi trường tphcm

Ký hiệu trường: DTM

*

TrườngĐại họcTài nguyên ổn và Môi ngôi trường TP Hồ Chí Minh gồm nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bao gồm trình độ chuyên môn Đại học, Cao Đẳng thiết yếu quy, liên thông, vừa làm vừa học các ngành và siêng ngành chủ yếu:

I. Bậc đại học

1. Ngành Công nghệ nghệ thuật môi trường

- Chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường

- Chulặng ngành Quản lý Môi trường

2. Ngành Quản lý khu đất đai

- Chuim ngành Địa chính

- Chuyên ngành Qui hoạch đất đai

- Chulặng ngành Hệ thống biết tin Địa chính

- Chulặng ngành Quản lý Bất đụng sản

3. Ngành Quản trị khiếp doanh

- Chuim ngành Quản lý kinh doanh Bất cồn sản

- Chuim ngành Quản trị marketing tổng hợp

4. Ngành Địa chất họ- Chuim ngành Địa Môi trường

5. Ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

- Chuim ngành Trắc địa – Địa chính

6. Ngành Khí tượng học

7. Ngành Tbỏ văn

- Chuyên ổn ngành Tbỏ văn và Quản lý Tài nguim nước

8. Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

- Chulặng ngành Cấp thoát nước

9. Ngành Hệ thống thông tin

10.

See more: Ngày Hội Hoa Hướng Dương Là Gì, Lê Thanh Thúy (Blogger)


See more: Danh Sách Các Tỉnh Nào Có Đường Biên Giới Dài Nhất Nước Ta ?


Ngành Công nghệ thông tin

II. Bậc Cao đẳng

1. Ngành Công nghệ kỹ thuât môi trường

- Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

- Chuim ngành Quản lý môi trường

2. Ngành Công nghệ nghệ thuật trắc địa

3. Ngành Quản lý khu đất đai:

- Chuim ngành Quản lý đất đai

4. Ngành Quản trị khiếp doanh

- Chuim ngành QTKD bất tỉnh sản

- Chuyên ổn ngành QTKD tổng hợp

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất

6. Ngành Khí tượng học

7. Ngành Thủy văn

- Chuim ngành Tbỏ văn

- Chuyênngành Quản lý tài nguyên nước

8. Ngành Công nghệ kỹ thuât công trình xây dựng xây dựng

- Chuim ngành Kỹ thuật cung cấp bay nước

9. Ngành Hệ thống thông tin

- Chuyên ổn ngành Hệ thống biết tin địa lý

10. Ngành Tin học ứng dụng

Trườngliên kết đào tạo và huấn luyện hệ Đại Học vừa có tác dụng vừa học, sau ĐH những chăm ngành: Khí tượng, Tdiệt văn uống, Địa chủ yếu, Môi trường; với huấn luyện và đào tạo trên ngôi trường, đào tạo theo shop trình độ chuyên môn cao đẳng, trung học tập vừa làm cho vừa học tập các chuyên ngành Trắc Địa - Bản thứ, Quản lý đất đai và Môi trừơng cho những địa pmùi hương, ban ngành, phòng ban.


Chuyên mục: Tổng Hợp