Cách thống kê trong excel

Sau lúc nhập dữ liệu vào bảng Excel, bạn sẽ cần thống kê lại rất nhiều giá trị quan trọng mà bản thân muốn muốn. Cũng chính vì vậy, khi thao tác làm việc trên các trang tính bạn cần phải dùng đến các hàm nhằm hỗ trợ. Hãy cùng Điện sản phẩm công nghệ XANH tổng hợp phần đông hàm thống kê lại trong Excel cơ bản, thường áp dụng nhất sẽ giúp đỡ ích cho công việc nhé!


Ví dụ trong bài bác được triển khai trên máy vi tính hệ điều hành và quản lý Windows phiên bản Excel 2019, chúng ta có thể áp dụng giống như trên các phiên bạn dạng Excel không giống như: 2007, 2010, 2013, 2016, 2017 và Microsoft Excel 365.

Bạn đang xem: Cách thống kê trong excel


Công thức của hàm COUNT: 

=COUNT(value1, value2, ...)

Trong đó: 

Value1: Là tham chiếu ô hoặc dãy ô tất cả chứa quý hiếm số mà bạn muốn đếm.Value2: Là tham chiếu ô hoặc hàng ô bổ sung có chứa giá trị số mà bạn muốn đếm.

Ví dụ: Đếm số lượng học sinh được nhận học bổng trong bảng dữ liệu.

Nhập công thức: =COUNT(G2:G12) và dìm Enter. Ta được công dụng là 4, tức thị trong bảng dữ liệu dưới có 4 bạn học sinh được nhận học bổng.

2 Hàm COUNTA

Hàm COUNTA là hàm đếm số lượng ô không trống trong dãy ô được quy định trước. 


Công thức của hàm COUNTA: 

=COUNTA(value1, value2, ...)

Trong đó: 

Value1: Là tham chiếu ô hoặc hàng ô bao gồm chứa quý hiếm mà bạn có nhu cầu đếm.Value2: Là tham chiếu ô hoặc dãy ô bổ sung có chứa giá trị mà bạn muốn đếm.

Ví dụ: Đếm số lượng học sinh xếp các loại Đạt vào bảng tài liệu bên dưới.

Nhập công thức: =COUNTA(F2:F12) và thừa nhận Enter. Ta được kết quả là 7, nghĩa là trong bảng tài liệu có 7 bạn học sinh được xếp các loại Đạt.

3 Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF là hàm đếm con số ô thỏa mãn nhu cầu theo điều kiện cho trước. 


Công thức của hàm COUNTIF: 

=COUNTIF(range,criteria)

Trong đó: 

range: Vùng dữ liệu có chứa giá trị mà bạn muốn thống kê.criteria: Điều kiện để lọc đếm công dụng trong vùng dữ liệu.

Ví dụ: Đếm số lượng học viên có điểm vừa phải từ 8 trở lên.

Nhập công thức: =COUNTIF(E2:E12,">=8") và nhấn Enter. Ta được tác dụng là 4, tức thị trong bảng dữ liệu dưới có 4 bạn học viên đạt điểm mức độ vừa phải từ 8 trở lên.

4 Hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS là hàm đếm số lượng ô thỏa mãn nhu cầu theo nhiều đk cho trước. 


Công thức của hàm COUNTIFS: 

=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)

Trong đó: 

Criteria_range1: Vùng tài liệu có đựng giá trị mà bạn muốn thống kê.Criteria1: Điều kiện để lọc đếm hiệu quả trong criteria_range1.Criteria_range2, criteria2,…: Vùng tài liệu và đk bổ sung.

Ví dụ: Đếm số lượng học viên có điểm toán là 10 và điểm vừa phải từ 8 trở lên.

Nhập công thức: =COUNTIFS(B2:B12,"=10",E2:E12,">=8") và nhấn Enter. Ta được công dụng là 2, nghĩa là trong bảng dữ liệu bên dưới, gồm 2 bạn học viên đạt điểm toán là 10 và điểm vừa phải từ 8 trở lên.

5 Hàm COUNTBLANK

Hàm COUNTBLANK là hàm đếm số lượng ô trống trong một vùng dữ liệu. 


Công thức của hàm COUNTBLANK: =COUNTBLANK(Range).

Trong đó: 

Range: Là vùng dữ liệu mà bạn có nhu cầu đếm ô trống.

Ví dụ: Đếm con số ô trống trong cột XẾP LOẠI.

Nhập công thức: =COUNTBLANK(F2:F12) và nhấn Enter. Ta được kết quả là 4, nghĩa là trong cột xếp loại mặt dưới, gồm 4 ô trống.

6 Hàm SUMIF

Hàm SUMIF là hàm tính tổng mức theo điều kiện cho trước. 


Công thức của hàm SUMIF: 

=SUMIF(range, criteria, sum_range)

Trong đó: 

Range: Là vùng tài liệu mà bạn muốn xét điều kiện.Criteria: Điều kiện nhằm xét những ô cần tính tổng.Sum_range: Tính tổng vùng dữ liệu có dữ liệu tương xứng với điều kiện.

Ví dụ: Tính tổng mức vốn học bổng giành riêng cho học sinh bao gồm điểm toán là 10.

Nhập công thức: =SUMIF(B2:B12,"=10",G2:G12) và thừa nhận Enter. Ta được tác dụng là 4.000.000, nghĩa là tổng mức học bổng nên trao cho học viên có điểm toán là 10 là 4.000.000.

7 Hàm SUMIFS

Hàm SUMIFS là hàm tính tổng giá trị theo nhiều điều kiện đến trước. 


Công thức của hàm SUMIFS: 

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,...)

Trong đó: 

Sum_range: Là vùng tài liệu mà bạn muốn tính tổng.Criteria_range1: Là vùng dữ liệu mà bạn có nhu cầu xét điều kiện.

Xem thêm: Cossacks 3: Rise To Glory Free Download, Cossacks 3 Rise To Glory Free Download

Criteria1: Điều kiện để xét những ô trong criteria_range1.Criteria_range2, criteria2,...: Là vùng dữ liệu và điều kiện bổ sung để xác định giá trị buộc phải tính tổng.

Ví dụ: Tính tổng vốn học bổng giành riêng cho học sinh gồm điểm của 3 môn toán, lý, hóa trường đoản cú 8 trở lên.

Nhập công thức: =SUMIFS(G2:G12,B2:B12,">=8",C2:C12,">=8",D2:D12,">=8") và dìm Enter. Ta được kết quả là 5.000.000.

8 Hàm RANK

Hàm RANK là hàm xếp thứ hạng một giá trị trong vùng dữ liệu hay danh sách.


Công thức của hàm RANK: 

=RANK(number,ref, order)

Trong đó: 

Number: Là quý hiếm mà bạn có nhu cầu xếp hạng.Ref: Là vùng tài liệu có cất giá trị mà bạn có nhu cầu biết kiểu của quý hiếm đó.Order: Là kiểu sắp xếp tăng dần dần hoặc giảm dần. Trường phù hợp order=0 (mặc định nếu quăng quật qua) thì quý giá so cùng với vùng dữ liệu sẽ tiến hành sắp xếp theo đồ vật tự sút dần. Trái lại nếu không giống 0 thì bố trí tăng dần.

Ví dụ: xếp thứ hạng điểm 8 trong cột điểm trung bình.

Nhập công thức: =RANK(E12,E2:E12) cùng nhấn Enter. Ta được kết quả là 4.

9 Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE là hàm tính giá trị trung bình trong một vùng tài liệu cho trước.


Công thức của hàm AVERAGE: 

=AVERAGE(number1;number2;…numbern)

Trong đó: 

number1: Là giá bán trị trước tiên để tính trung bình.number2: Là giá chỉ trị thứ hai để tính trung bình.numbern: Là giá trị cuối cùng để tính trung bình.

Ví dụ: Tính điểm trung bình cột điểm lý.

Nhập công thức: =AVERAGE(C2:C12) với nhấn Enter. Ta được tác dụng là 6.55.

10 Hàm COLUMN

Hàm COLUMN là hàm xác định vị trí cột của ô hoặc cột thứ nhất trong dãy ô sẽ tham chiếu.


Công thức của hàm COLUMN: =COLUMN(reference)

Trong đó: 

Reference: Là ô hoặc dãy ô mà bạn muốn xác xác định trí cột.

Ví dụ: Xác định vị trí cột của ô E1.

Nhập công thức: =COLUMN(E1) và nhấn Enter. Ta được kết quả là 5.

11 Hàm ROW

Hàm ROW là hàm xác định vị trí hàng của ô hoặc số 1 tiên trong dãy ô sẽ tham chiếu.


Công thức của hàm ROW: =ROW(reference)

Trong đó: 

Reference: Là ô hoặc dãy ô mà bạn có nhu cầu xác xác định trí hàng.

Ví dụ: Xác xác định trí hàng đầu tiên của dãy ô A1:G12.

Nhập công thức: =ROW(A1:G12) cùng nhấn Enter. Ta được hiệu quả là 1.

12 Hàm ROWS

Hàm ROWS là hàm tính tổng số hàng trong một mảng dữ liệu.


Công thức của hàm ROWS: =ROWS(array)

Trong đó: 

Array: Là ô hoặc hàng ô mà bạn muốn xác định toàn bô hàng.

Ví dụ: khẳng định tổng số mặt hàng của dãy ô A1:G12.

Nhập công thức: =ROWS(A1:G12) cùng nhấn Enter. Ta được hiệu quả là 12.


Trên phía trên là bài viết hướng dẫn các bạn cách sử dụng những hàm những thống kê cơ bản trong Excel để thống kê công dụng cần tính toán. Chúc các bạn thực hiện thành công! giả dụ có thắc mắc hãy vướng lại trong phần comment nhé!


Từ khóa: hàm thống kê cơ bản trong excel, hàm thống kê lại trong excel, những hàm cơ bản excel, hàm thống kê, excel

Tổng đài hỗ trợ(Miễn giá thành gọi)

Gọi mua: 1800.1061 (7:30 - 22:00)

Kỹ thuật: 1800.1764 (7:30 - 22:00)

Khiếu nại: 1800.1063 (8:00 - 21:30)

Bảo hành: 1800.1065 (8:00 - 21:00)


*