Cách tách ảnh ra khỏi nền trong photoshop

Hi fen! quý khách thấy tách bóc nền bởi Photoshop dễ giỏi khó