CÁCH CHIA SẺ MẠNG DỮ LIỆU

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Điểm truy vấn cập cá thể để chia sẻ kết nối internet cầm tay từ iPhone đến những thiết bị khác. Điểm truy hỏi cập cá thể hữu ích khi các thiết bị khác không tồn tại quyền truy cập internet từ mạng Wi-Fi. Instant Hotspot cho phép bạn kết nối các thiết bị với Điểm truy vấn cập cá thể mà không đề xuất nhập mật khẩu.

Bạn đang xem: Cách chia sẻ mạng dữ liệu

Nếu iPhone hoặc ipad tablet (các hình trạng máy Wi-Fi + Cellular) làm việc gần bạn đang share Điểm truy cập cá nhân, chúng ta có thể sử dụng kết nối internet cầm tay đó trên iPhone của mình. Hãy xem liên kết Điểm truy vấn cá nhân.


Ghi chú: Điểm truy tìm cập cá nhân không có sẵn với tất cả các bên cung cấp. Phí bổ sung cập nhật có thể áp dụng. Con số thiết bị có thể kết nối với Điểm truy nã cập cá nhân của chúng ta một lần phụ thuộc vào nhà cung ứng và loại máy iPhone. Tương tác với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.


Thiết lập Điểm truy tìm cập cá nhân trên iPhone


Đi tới cài đặt  > Di động > Điểm truy cập cá nhân, tiếp đến bật chất nhận được người không giống kết nối.


Ghi chú: Nếu các bạn không thấy tùy chọn cho Điểm tróc nã cập cá thể và dữ liệu di rượu cồn được bật trong tải đặt > Di động, hãy tương tác với nhà hỗ trợ về câu hỏi thêm Điểm truy nã cập cá nhân vào gói cước của bạn.


Bạn gồm thể biến đổi các cài đặt sau:

Thay đổi mật khẩu Wi-Fi đến Điểm truy vấn cập cá nhân của bạn: Đi tới thiết lập đặt > Di động > Điểm truy cập cá nhân > password Wi-Fi.

Đổi tên Điểm truy nã cập cá nhân của bạn: Đi tới cài đặt đặt > cài đặt chung > Giới thiệu > Tên.

Tắt Điểm truy nã cập cá thể và ngắt kết nối những thiết bị: Đi tới download đặt > Di động > Điểm truy cập cá nhân, kế tiếp tắt cho phép người khác kết nối.

Trên các kiểu máy tất cả SIM kép, Điểm truy tìm cập cá thể sẽ sử dụng đường dây được chọn cho dữ liệu di động.

Xem thêm: 8 Cột Mốc Tiêu Biểu Trên Các Tuyên Biên Giới Việt Trung Dài Bao Nhiêu Km


Kết nối sản phẩm công nghệ Mac hoặc PC cùng với Điểm tầm nã cập cá nhân của bạn


Bạn hoàn toàn có thể sử dụng cáp USB, Wi-Fi hoặc bluetooth không dây để liên kết máy Mac hoặc PC với Điểm truy nã cập cá nhân của mình. Tiến hành một trong các tác vụ sau:

Sử dụng Bluetooth: Để bảo đảm có thể phát hiện tại được iPhone của bạn, hãy đi tới cài đặt  > công nghệ bluetooth và không thay đổi màn hình hiển thị. Sau đó, trên lắp thêm Mac hoặc PC, làm theo hướng dẫn của phòng sản xuất để thiết lập cấu hình kết nối mạng Bluetooth.


Kết nối iPad, iPod touch hoặc một iPhone không giống với Điểm truy cập cá nhân của bạn


Trên máy khác, đi tới thiết lập  > Wi-Fi, tiếp đến chọn iPhone của người tiêu dùng từ danh sách những mạng gồm sẵn.

Nếu được yêu ước nhập password trên thứ khác, hãy nhập password được hiển thị trong sở hữu đặt > Di động > Điểm truy cập cá nhân trên iPhone của bạn.

Nếu iPhone của người sử dụng và thứ khác được tùy chỉnh cấu hình như sau thì Instant Hotspot kết nối những thiết bị mà không yêu ước mật khẩu:

Mỗi thiết bị các được nhảy Bluetooth.

Mỗi thiết bị phần nhiều được bật Wi-Fi.

Khi vật dụng được kết nối, một dải màu lam xuất hiện ở đầu màn hình iPhone của bạn. Hình tượng Điểm tầm nã cập cá thể

*
xuất hiện thêm trên thanh tâm lý của sản phẩm được kết nối.


Với chia sẻ trong gia đình, chúng ta có thể chia sẻ Điểm tầm nã cập cá thể với ngẫu nhiên thành viên nào trong gia đình tự động hoặc sau khoản thời gian họ yêu mong phê duyệt. Hãy xem tùy chỉnh cấu hình Chia sẻ trong gia đình trên iPhone.

Khi bạn chia sẻ Điểm truy vấn cập cá thể từ iPhone, sản phẩm công nghệ sử dụng tài liệu di cồn cho liên kết internet. Để giám sát việc sử dụng mạng dữ liệu di động của bạn, hãy đi tới cài đặt > Di động > Sử dụng. Hãy xem Xem hoặc biến hóa cài đặt dữ liệu di đụng trên iPhone.

Nếu bạn phải trợ góp thêm về việc thực hiện Điểm truy cập cá nhân, hãy xem nội dung bài viết Hỗ trợ của táo bị cắn dở Nếu Điểm truy vấn cập cá nhân không hoạt động.