Cách chia động từ trong tiếng pháp

Động từ bỏ giờ Pháp là gì? Làm vắt làm sao để rõ ràng chúng? Và biện pháp chia các cồn trường đoản cú giờ Pháp sinh hoạt thì hiện tại ra sao? Hãy thuộc tò mò tức thì trong bài viết này của chienlubo.vn nhé!


Động tự tiếng Pháp là gì?

Động từ vào tiếng Pháp tốt còn gọi là Verbelà đầy đủ tự dùng để chỉ hành vi, tâm trạng của sự đồ dùng, vấn đề nhỏng chanter (hát), avoir (có/sngơi nghỉ hữu), pleuvoir (mưa)…

Động từ tiếng Pháp được cấu tạo gồm: Radical và Terminaison (Thân trường đoản cú – Hậu tố). Thân từ bỏ mang ý nghĩa sâu sắc của hễ từ bỏ. Hậu tố đã phụ thuộc vào vào ngôi, thì, thể….

VD: Je jouerai de la guitare. (Tạm dịch: Tôi vẫn chơi ghi-ta).

Trong số đó, thân từ bỏ “jouer” nghĩa là đùa. Hậu tố “-ai” nhằm chì thì Tương lai phân tách nghỉ ngơi ngôi thứ nhất số không nhiều (Je), thức nai lưng thuật (L’indicatif).

You watching: Cách chia động từ trong tiếng pháp

*
*
*
Cách phân tách những hễ tự giờ Pháp

Cách phân tách cồn từ bỏ team I

Cách 1: Bỏ đuôi “-ER” của hễ tự. Bước 2: Lần lượt cung ứng các ngôi những đuôi tương ứng:Je + -eTu + -esIl/Elle + -eNous + -onsVous + -ezIls/Elles + -ent

VD: Động từ Parler (nói) ta phân tách như sau:Je parle Tu parlesIl/Elle parleNous parlonsVous parlezIls/Elles parlent.

Cách phân tách cồn trường đoản cú nhóm II

Cách 1: Bỏ đuôi “-IR” của cồn từ.Cách 2: Lần lượt thêm vào các ngôi các đuôi tương ứng:Je + -isTu + -isIl/Elle + -itNous + -issonsVous + -issezIls/Elles + -issent

VD: Động từ bỏ Finir (kết thúc) ta chia như sau:Je finisTu finisIl/Elle finitNous finissonsVous finissezIls/Elles finissent.

Cách phân chia cồn trường đoản cú team III

Đối với động từ bỏ giờ đồng hồ Pháp nhóm III, ta không tồn tại phép tắc bình thường mang lại toàn bộ các rượu cồn từ. Mà đối với từng cồn từ/team rượu cồn tự ta sẽ có bí quyết phân tách không giống nhau.

Đối cùng với động từ chấm dứt bằng đuôi “-DRE”Cách 1: Bỏ đuôi “-DRE” của cồn trường đoản cú.Cách 2: Lần lượt cấp dưỡng những ngôi những đuôi tương ứng:Je + -dsTu + -dsIl/Elle + -dNous + -onsVous + -ezIls/Elles + -ent

VD: Động từ bỏ Vendre (bán) ta chia như sau:Je vendsTu vendsIl/Elle vendNous vendonsVous vendezIls/Elles vendent.

LƯU Ý: Có một vài nước ngoài lệ đối với một trong những động từ nhỏng sau:

Động từ Prendre (lấy/nhận…) sẽ có sự chuyển đổi khi phân chia ở hiện tại các ngôi: Nous prenons, Vous prenez, Ils/Ellesprennent.Động từ bỏ Coudre (khâu/may) sẽ sở hữu sự chuyển đổi Lúc chia sinh hoạt bây giờ các ngôi: Nous cousons, Vous cousez, Ils/Elles cousent.Đối với hễ trường đoản cú hoàn thành bởi đuôi “-TRE”Bước 1: Bỏ đuôi “-TRE” của động trường đoản cú.Bước 2: Lần lượt cung cấp các ngôi các đuôi tương ứng:Je + -tsTu + -tsIl/Elle + -tNous + -tonsVous + -tezIls/Elles + -tent

VD: Động trường đoản cú Mettre (đặt/để…) ta phân tách nlỗi sau:Je metsTu metsIl/Elle metNous mettonsVous mettezIls/Elles mettent.

See more: - Những Thứ Không Được Mang Lên Máy Bay

Đối cùng với hễ từ kết thúc bằng đuôi “-EINDRE/-AINDRE/-OINDRE”

Đối cùng với các động từ giờ Pháp nhóm III tất cả ngừng các đuôi nhỏng bên trên, ta sẽ có phương pháp chia nhỏng sau:

Bước 1: Bỏ đuôi của động từ. Bước 2: Lần lượt sản xuất các ngôi những đuôi tương ứng:Đối cùng với hễ từ bỏ ngừng bởi đuôi -EINDRE, ta có:Je + -einsTu + -einsIl/Elle + -eintNous + -eignonsVous + -eignezIls/Elles + -eignentĐối cùng với hễ từ chấm dứt bởi đuôi -AINDRE, ta có:Je + -ainsTu + -ainsIl/Elle + -aintNous + -aignonsVous + -aignezIls/Elles + -aignentĐối cùng với động từ bỏ xong bằng đuôi -OINDRE, ta có:Je + -oinsTu + -oinsIl/Elle + -ointNous + -oignonsVous + -oignezIls/Elles + -oignentMột số rượu cồn từ nhóm III phổ biến

Động từ Être (thì/là/ở) ta chia nhỏng sau: Je suisTu esIl/Elle estNous sommesVous êtesIls/Elles sont.

Động từ Avoir (có) ta phân chia như sau:J’aiTu asIl/Elle aNous avonsVous avezIls/Elles ont.

Động trường đoản cú Aller (đi) ta phân tách nhỏng sau:Je vaisTu vasIl/Elle vaNous allonsVous allezIls/Elles vont.

Động từ bỏ Faire (làm) ta phân chia nhỏng sau:Je faisTu faisIl/Elle faitNous faisonsVous faisezIls/Elles phông.

See more: Bài Tập Biến Đổi Z Có Lời Giải, Bài Giảng Chương 5: Biến Đổi Z

Trên đấy là các bí quyết rõ ràng đụng trường đoản cú giờ Pháp với bí quyết chia của mỗi cồn từ bỏ. Để lưu giữ được bí quyết phân chia này, bạn hãy học trực thuộc kim chỉ nan nền và làm cho thiệt các bài tập phân chia động trường đoản cú nhé.