Các quốc gia trên thế giới bằng tiếng anh

Mỗi nước nhà bên trên trái đất đông đảo được gọi thương hiệu theo đa số ngôn từ khác nhau.. Tuy nhiên, Khi thực hiện tiếng Anh và nói tới chủ thể này, tín đồ nói cần phải biết phương pháp Điện thoại tư vấn tên các nước trên thế giới bằng tiếng Anh. Chính vì vậy, chienlubo.vn đưa về bài viết này để giúp đỡ chúng ta biện pháp Điện thoại tư vấn thương hiệu các nước bởi giờ Anh.

You watching: Các quốc gia trên thế giới bằng tiếng anh

Nào thuộc bước đầu thôi.

Afghanistan: Áp-ga-ni-xtan

Albania: An-ba-ni.

Algeria: An-giê-ri.

Andorra: An-đô-ra.

Angola: Ăng-gô-la.

Argentina: Ác-hen-ti-na.

Armenia: Ác-mê-ni-a.

Australia: nước Úc.

Austria: nước Áo.

Azerbaijan: A-déc-bai-dan.

Bahamas: Ba-ha-mát

Bangladesh: Băng-la-đét

Barbados: Bác-ba-đốt

Belgium: nước Bỉ.

Belize: Bê-li-xê.

Benin: Bê – nanh.

Bhutan: Bu-tan.

Bolivia: Bô-li-vi-a

Bosnia and Herzegovina

Botswana: Bốt-xoa-na

Brazil: Bra-xin

Brunei: Bru-nây.

Bulgaria: Bun-ga-ri

Burkimãng cầu Faso: Buốc-ki-mãng cầu Pha-xô

Cambodia: Cam – pu -chia

Cameroon Ca-ma-run.

Canada: Ca-na-đa.

Cabo Verde: Cáp-ve

Central African Republic: Cộng hòa Trung Phi.

Chad: Sát.

Chile: Chi-nê.

China: China.

Colombia: Cô-lôm-bi-a

Comoros: Cô-mô-rô

Congo, Democratic Republic of the

Costa Rica: Cô-xta-ri-ca

Cote d’Ivoire: Bờ Biển Nkê.

Croatia: Cờ-roát-chi-a

Cuba: Cu-cha.

Curacao: Cu-ra-xao

Cyprus: Cộng hòa Síp.

Czechia: Séc.

Denmark: Đan Mạch.

Djibouti: Cộng hòa Gi-bu-ti

Dominican Republic: Cộng hòa Đô-mi-ni-ca.

Ecuador: Cộng hòa Ê-cu-a-đo

Egypt: Ai Cập.

El Salvador: Cộng hòa En Xan-va-đo

Equatorial Guinea: Cộng hòa Ghi-nê Xích Đạo

Eritrea: Ê-ri-tơ-rê-a

Estonia: E-xtô-ni-a

Ethiopia: Ê-ti-ô-pi-a

Fiji: Cộng hòa Quần hòn đảo Phi-gi.

Finland: Phần Lan.

France: Pháp.

Gabon: Cộng hòa Ga-bông

Gambia: Găm-bi-a

Germany: Đức.

Ghana: Ga-na

Greece: Hy Lạp.

Grenada: Grê-na-đa

Guatemala: Cộng hòa Goa-tê-ma-la

Guinea-Bissau: Ghi-nê Bít-xao

Guyana: Guy-a-na

Haiti: Cộng hòa Ha-i-ti.

Honduras: Ôn-đu-rát

Hong Kong: Hồng Kông.

Hungary: Hung-ga-ri

Iceland: Ai-xơ-len

India: Ấn Độ.

Indonesia: In-đô-nê-xi-a

Iran: I-ran

Iraq: I-rắc

Ireland: Ai-len

Israel: I-xra-en

Italy: Ý

Jamaica: Gia-mai-ca

Japan: nước Nhật.

Jordan: Gioóc-đa-ni

Kazakhstan: Ca-dắc-xtan

Kenya: Kê-ni-a

Kiribati: Ki-ri-bát-xư

Kuwait: Cô-oét

Kyrgyzstan: Cư-rơ-gư-dơ-xrã.

Laos: Lào.

Latvia: Lát-vi-a

Lesotho: Lê-xô-thô.

Liberia: Li-bê-ri-a.

See more: Ý Nghĩa Nguyên Lý Về Sự Phát Triển Và Vận Dụng Nguyên Lý Của Chủ Nghĩa Mác

Libya: Li-bi

Liechtenstein: Lích-tên-xtanh

Luxembourg: Lúc-xăm-bua.

Macau: Ma Cao.

Madagascar: Ma-đa-ga-xca

Malawi: Cộng hòa Malawi

Malaysia: Ma-lai-xi-a

Maldives: Ma-đi-vơ.

Mali: Cộng hòa Mali

Malta: Man-ta

Marshall Islands: Cộng hòa Quần đảo Mác-san.

Mauritania: Mô-ri-ta-ni

Mexico: Mê-xi-cô

Micronesia: Mi-crô-nê-di)

Moldova: Mô-đô-va.

Monaco: Mô-na-cô.

Mongolia: Mông Cổ.

Maroc: Ma Rốc.

Mozambique: Mô-dăm-bích.

Namibia: Cộng hòa Namibia

Nauru: Nau-ru.

Nepal: Ne-pan

Netherlands: Hà Lan.

New Zealand: Niu Di-lân

Nicaragua: Ni-ca-ra-goa.

Niger: Ni-giê.

Nigeria: Ni-giê-ri-a

North Korea: Hàn Quốc.

Norway: Na-Uy

Oman: Ô-man.

Pakistan: Pa-ki-xtan

Palau: Pê-vệ sinh.

Panama: Pa-na-ma.

Papua New Guinea: Pa-pua Niu Ghi-nê

Paraguay: Pa-ra-goay

Peru: Pê-ru.

Philippines: Phi-líp-pin.

Poland: Ba Lan

Portugal: Bồ Đào Nha.

Qatar: Ca-ta.

Romania: Ru-ma-ni.

Russia: Nga

Rwanda: Cộng hòa Ru-an-đa.

Samoa: Sa-moa.

Saudi Arabia: Ả Rập Xê-út ít.

Senegal

Serbia: Sê-bi-a.

Seychelles: Xây-sen

Sierra Leone: Xi-ê-ra Lê-ôn

Singapore: Sing-ga-po

Slovakia: Xlô-va-ki-a

Somalia: Sô-ma-li-a.

South Africa: Nam Phi

South Korea: Triều Tiên.

Spain: Tây Ban Nha.

Sri Lanka: Xri Lan-ca

Sudan: Su-đan.

Suriname: Xu-ri-nam

Swazilvà (See Eswatini): Xoa-di-len

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Syria: Sê-ri-a

Taiwan: Đài Loan.

Tajikistan: Ta-gi-ki-xtan

Tanzania: Tan-da-ni-a

Thailand: Đất nước xinh đẹp Thái Lan.

Timor-Leste: Đông Ti-mo.

Togo: Tô-gô

Tonga: Tôn-ga.

Tunisia: Tuy-ni-di

Turkey: Thổ Nhĩ Kì.

Turkmenistan: Tuốc-mê-ni-xtan

Uganda: U-gan-đa

Ukraine: U-crai-na.

United Arab Emirates: Các tè vương quốc Ả Rập thống duy nhất.

United Kingdom: Vương quốc Liên hiệp Anh với Bắc Ai-len.

Uruguay: U-ru-goay.

Uzbekistan: U-dơ-bê-ki-xtan

Vanuatu: Va-nua-tu.

Venezuela: Vê-nê-du-ê-la

Vietnam: toàn nước.

See more: Những Sáng Tác Hay Nhất Của Taylor Swift, Tuyển Tập Những Ca Khúc Hay Nhất Của Taylor Swift

Yemen: Y-ê-men

Zambia: Cộng hòa Dăm-bi-a

Zimbabwe: Dim-ba-bu-ê

Trên đây chienlubo.vn sẽ liệt kê các tên tiếng Anh của các nước. Với bài viết này, chienlubo.vn mong muốn bạn đã sở hữu được hầu như tìm hiểu thêm hữu dụng Lúc nói tới những quốc gia bởi tiếng Anh. Chúc bàn sinh hoạt tập thiệt giỏi nhé!

Có thể các bạn quan tiền tâm:


*
“Tiếng Anh bồi” bao gồm tương xứng với môi trường thiên nhiên công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường công sở còn trường tồn không hề ít. Dù bị...


Chuyên mục: Tổng Hợp