Báo cáo thí nghiệm biến đổi năng lượng điện cơ

Quý khách hàng đang coi bản rút ít gọn của tư liệu. Xem cùng cài đặt tức thì bản khá đầy đủ của tư liệu trên phía trên (222.14 KB, 6 trang )
You watching: Báo cáo thí nghiệm biến đổi năng lượng điện cơ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP..HCMKHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬBỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆNPTN KỸ THUẬT ĐIỆN (103B1)BÁO CÁO THÍ NGHIỆMBài 4:KHUẾCH ĐẠI TỪHọ và Tên SV: .......................................................................................................................MSSV: ...................................................................................................................................Nhóm: ...................................Tổ: .........................................................................................Thời gian thí nghiệm:Từ tiết: ………… mang đến tiết:……….….. Ngày: … / … / 201….Thành Phố Hồ Chí Minh , THÁNG ...... NĂM 201....KHUẾCH ĐẠI TỪ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dạng sóng năng lượng điện áp trên đèn với các cuộn dây trong những ngôi trường hợp:IDC = 10 mAIDC = 40 mADạng sóng năng lượng điện áp bên trên đèn:Dạng sóng điện áp bên trên đèn:
Dạng sóng điện áp trên cuộn dây 1:Dạng sóng điện áp trên cuộn dây 1:Dạng sóng năng lượng điện áp trên cuộn dây 2:Dạng sóng năng lượng điện áp bên trên cuộn dây 2:Báo cáo thí nghiệmTrang 1 / 5KHUẾCH ĐẠI TỪ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDC = 60 mAIDC = 80 mADạng sóng điện áp bên trên đèn:Dạng sóng năng lượng điện áp trên đèn:Dạng sóng điện áp cuộn dây 1:Dạng sóng điện áp trên cuộn dây 1:Dạng sóng điện áp bên trên cuộn dây 2:


See more: Lời Bài Con Đường Xưa Em Đi, Lời Bài Hát Con Đường Xưa Em Đi

Dạng sóng năng lượng điện áp bên trên cuộn dây 2:Báo cáo thí nghiệmTrang 2 / 5KHUẾCH ĐẠI TỪ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDC = 100 mAIDC = 150 mADạng sóng điện áp trên đèn:Dạng sóng năng lượng điện áp trên đèn:Dạng sóng năng lượng điện áp bên trên cuộn dây 1:Dạng sóng năng lượng điện áp bên trên cuộn dây 1:Dạng sóng năng lượng điện áp bên trên cuộn dây 2:Dạng sóng điện áp bên trên cuộn dây 2:Báo cáo thí nghiệmTrang 3 / 5


See more: Bảng Hệ Thống Âm Vị Tiếng Việt & Tiếng, Âm Vị Và Các Hệ Thống Âm Vị Tiếng Việt Ppt

KHUẾCH ĐẠI TỪ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDC = 250 mAIDC = 350 mADạng sóng điện áp trên đèn:Dạng sóng năng lượng điện áp trên đèn:Dạng sóng điện áp bên trên cuộn dây 1:Dạng sóng năng lượng điện áp trên cuộn dây 1:Dạng sóng năng lượng điện áp bên trên cuộn dây 2:Dạng sóng năng lượng điện áp trên cuộn dây 2:Báo cáo thí nghiệmTrang 4 / 5KHUẾCH ĐẠI TỪ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giá trị chiếc điện qua đèn (IRMS) trong những ngôi trường hợp:IDC (mA)10
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ứng dụng MBA khuếch tán trường đoản cú................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Báo cáo thí nghiệmTrang 5 / 5


Chuyên mục: Tổng Hợp