So Sánh Trong Tiếng Anh

So sánh vào tiếng Anh là 1 phần ngữ pháp được áp dụng vô cùng phổ cập trong giao tiếp tương tự như vào văn viết tiếng Anh nhằm nhấn mạnh vấn đề sự thứ vụ việc được nói đến cùng sản xuất điểm nhấn cho sự vật được nói tới. Dưới đó là 5 cách làm đối chiếu hay được áp dụng vào


I. SO SÁNH NGANG BẰNG

1. Cấu trúc so sánh ngang bằng

Cấu trúc thực hiện là as .... as:

(+) S + lớn be/ V + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O

(-) S + to lớn be/ V + not + as + adj/ adv + as + O

Ex:

Water is as cold as ice.Is the buổi tiệc ngọt as fun as he expected?Mary is not as charming as she thought.

Bạn đang xem: So sánh trong tiếng anh

Trong câu lấp định có thể dùng “so” cố kỉnh cho “as”

Ex:

Your mèo is not as/so pretty as mine.she can’t draw as/ so beautifully as her.Với cách so sánh đều bằng nhau cũng hoàn toàn có thể được miêu tả bởi cấu trúc “the same as”

S + khổng lồ be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Ex:

The blachồng book is as expensive as the White one = The blaông xã book is the same price as the Trắng one.English is as difficult as Chinese = English is the same difficulty as Chinese

Lưu ý:

Dùng “the same as” chứ không hề dùng “the same like”.

Ex:

How old are you? – I am the same age as Lamãng cầu.

Less … than = not as/ so … as

Ex:

Today is less cold than yesterday. = Today isn’t as/ so cold as yesterday.This sofa is less comfortable than that one. = This sofa isn’t as comfortable as that one.

khi nói gấp bao nhiêu lần, ta sử dụng cấu trúc: twice as … as, three times as … as,..

Ex:

Hana types twice as fast as me.His book costs three times as much as mine.

=> Nếu là phủ định, as trước tiên rất có thể vậy bởi so. Sau as đề xuất là một trong những đại từ bỏ nhân xưng chủ ngữ, ko được là một trong tân ngữ.

Danh từ bỏ cũng rất có thể được dùng để làm đối chiếu vào trường vừa lòng này, tuy thế cần ghi nhớ trước khi đối chiếu phải bảo đảm rằng danh từ đó đề nghị gồm những tính từ bỏ tương tự.

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

My School is as high as his.My School is the same height as his.The same...as >

*

2. Bài tập thực hành thực tế.

Điền từ bỏ vào khu vực trống

Henry is rich. He is richer ­­­­­_____ Arthur. But he isn"t as rich as Joe

I know __ many people __ you do

I"m sorry I"m late. I got here ___ fast ___ I could

There"re plenty of foods, so eat __ much __ you like

Let"s walk. It"s __ quiông chồng __ taking the bus

Can you send me the money __ soon __ possible, please?

II. SO SÁNH HƠN KÉM

1. Cấu trúc câu so sánh hơn

a. Cách sử dụng:

Sử dụng để đối chiếu thân 02 fan, sự đồ, sự việc, hiện tượng kỳ lạ.

Với các loại so sánh này ta đã chia ra làm cho 02 loại:

Với tính trường đoản cú ngắn (gồm 01 vần)Với tính từ nhiều năm (tất cả 02 vần trsinh sống lên)

b. Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh:Tính từ ngắn thêm (Short Adj):

Với trường hòa hợp này ta chỉ cần thêm đuôi “er” vào sau cùng tính từ bỏ hoặc phó từ bỏ ngắn thêm.

S + V + adj/adv + er + than + N/pronoun

Lưu ý: Với tính tự gồm âm tận thuộc là “y” thì cần đổi thành “i” thêm “er” cùng nó bị xem như là tính trường đoản cú nthêm.

Ex:

pretty => prettierhappy => happier

Trong trường hợp tính tự nđính có 1 nguyên âm kẹp thân 02 phụ âm tận thuộc thì đề nghị gấp đôi phụ âm cuối nhằm tránh đổi khác biện pháp phát âm.

Tính từ lâu năm (Long Adj):

Trong ngôi trường hòa hợp tính từ bỏ và phó từ nhiều năm (02 âm ngày tiết trlàm việc lên) ta thêm more/less.

S + V + more/less + adj/adv + than + N/pronoun

Ex:

He is taller than his father.She speak English more fluently than her friover.

Lưu ý:

Sau “than” buộc phải là đại trường đoản cú nhân xưng nhà ngữ, chưa hẳn là tân ngữ

S + V +adj/adv + more/less + adj/adv + than + noun/ pronoun

lúc so sánh một thiết bị hoặc một người với tất toàn bộ cơ thể hoặc thứ sót lại thì ta phải thêm “else” sau anything/anytoàn thân.

Ex: She is smarter than anytoàn thân else in the class.

Để nhấn mạnh thêm ta hoàn toàn có thể thêm much/far trdự trù từ bỏ của câu.

Ex: She speaks English much more rapidly than she does Spanish.

Ở mệnh đề quan hệ giới tính, chủ ngữ sau “than“/”as” rất có thể bỏ được giả dụ 2 chủ ngữ trùng nhau.Các tân ngữ có thể bị loại bỏ bỏ sau các đụng từ nghỉ ngơi mệnh đề sau “than” cùng “as

Lưu ý: Chúng ta cũng hoàn toàn có thể núm cấu trúc not as...as bằng not so...as để nói rằng chiếc nào đấy là không bằng mẫu cơ (So sánh ko bằng), nhưng KHÔNG thay as...as bằng so...as.

c. lấy một ví dụ thực hành

Henry isn"t ___ rich ___ Joe

Jachồng isn"t ___ old ­___ he looks

The city centre wasn"t ___ crowded this morning ___ it usually is

Jlặng didn"t vày ___ well in his examination ___ he had thought

Is the weather better today?" "Yes, it"s not ___ cold

d. Cách có mặt đối chiếu rộng trong giờ Anh

Để ra đời cung cấp đối chiếu rộng cùng với những tính trường đoản cú với trạng từ ta có tác dụng nlỗi sau:

Thêm đuôi -er cho các tính tự ngắn (thường xuyên về tối đa là nhị âm tiết).

Cheap à Cheaper

Hard à harder

Các tính từ bỏ tuyệt trạng từ bỏ tận cùng bằng -y thì thay đổi y thành i trước khi thêm -er.

Easy -> easier

Pretty -> prettier

Thêm more trdự trù trường đoản cú hoặc trạng tự với những tính từ bỏ xuất xắc trạng trường đoản cú lâu năm, như:

More expensive

More comfortable

More serious

Đối cùng với các trạng từ bỏ hoàn thành bằng -ly dù nthêm tốt lâu năm ta cũng dùng more nhằm Thành lập cấp cho so sánh rộng, riêng early viết thành earlier.

Ex:

This box is too small. I need a larger form size.

He got up early yesterday morning. He gets up later this morning.

Can you speak more slowly, please?

Người ta cũng hay nói more often chứ không hề phải oftener.

I play tennis more often now

2. Một số cấu trúc đối chiếu ko đa số khác

A. Cấu trúc so sánh kém

 S + not so/ not as + adj + as + ……

Ex:

Quang is 1.7 metres tall. Hung is 1.6 metres tall. Hung is not so tall as Quang.

- Trong nhiều loại so sánh này bạn ta chia làm nhì dạng: tính tự cùng phó tự ngắn thêm (gọi lên chỉ gồm một vần). Tính trường đoản cú cùng phó tự lâu năm (2 vần trnghỉ ngơi lên).

+ Đối với tính từ bỏ và phó tự nlắp chỉ việc cộng đuôi er.

+ Đối với tính trường đoản cú nthêm chỉ gồm một nguyên lòng kẹp giữa nhị phú âm tận thuộc, phải gấp đôi phú âm cuối để tách biến hóa phương pháp gọi.

+ Đối với tính từ bỏ tận thuộc là y, dù có 2 vần vẫn bị xem là tính từ nđính thêm cùng đề nghị đổi thànhY-IER (happy -> happier; dry -> drier; pretty -> prettier).

+ Trường thích hợp quánh biệt: svào & stronger; friendly & friendlier than/ more friendly than.

+ Đối cùng với tính tự và phó tự nhiều năm cần sử dụng more/less.

B. Cấu trúc đối chiếu cần sử dụng than

Sau THAN cần là đại tự nhân xưng nhà ngữ, không được là tân ngữ.

Công thức:

S + V +adjective_er/ (adverb_er)/ (more + adj/adv) / (less + adj/adv) + THAN + noun/ pronoun

lúc so sánh một người/ một đồ vật cùng với toàn bộ những người hoặc đồ dùng không giống đề nghị thêm elsesau anything/anybody toàn thân...

Ex: He is smarter than anybody else in the class.

C. Để nhấn mạnh vấn đề so sánh, có thể thêm much/far trước đối chiếu, công thức:

S + V + far/much + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun

S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun

Harry’s watch is far more expensive than mineHe speaks English much more rapidly than he does Spanish.D. So sánh danh tự đếm được với không đếm được

Danh trường đoản cú cũng có thể dùng làm đối chiếu trong các ngôi trường hợp không phần đông, tuy nhiên trước lúc đối chiếu buộc phải xác minh coi chính là danh trường đoản cú đếm được hay là không đếm được, vì chưng đằng trước bọn chúng tất cả một trong những định ngữ cần sử dụng với 2 các loại danh tự đó. Công thức:

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

S + V + more/fewer/less + noun + than + noun/pronoun

He earns as much money as his father.February has fewer day than March.Their jobs allow them less freedom than ours does.

Lưu ý (quan lại trọng): Đằng sau as và than của những mệnh đề đối chiếu rất có thể sa thải nhà ngữ nếu như nó trùng hợp với chủ ngữ thứ nhất, đặc biệt là Khi cồn tự sau than và as ngơi nghỉ dạng tiêu cực. Lúc bấy giờ than và as còn tồn tại thêm chức năng của một đại từ bỏ dục tình sửa chữa.

Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected).Anne is going lớn join us , as was agreed last week (Incorrect: as it was agreed last week).

He worries more than was good for hyên (Incorrect: than it/what is good for him).

Hoặc những tân ngữ cũng rất có thể bị loại bỏ vứt sau những rượu cồn từ bỏ nghỉ ngơi mệnh đề sau THAN với AS:

Don’t đại bại your passport, as I did last year (Incorrect: as I did it last year).They sent more than I had ordered (Incorrect: than I had ordered it).She gets her meat from the same butcher as I go to (Incorrect: as I go khổng lồ him).

3. Cấu trúc với tính trường đoản cú nđính thêm cùng tính từ dài trong đối chiếu không bằng

Cấu trúc nhằm minh bạch được tính từ bỏ ngắn cùng tính trường đoản cú dài:

Tính trường đoản cú ngắn:Là tính từ có 1 âm tiết ( Ex: clean, nice, hot, cool… )Là tính tự gồm 2 âm ngày tiết gồm tận cùng là: -y ( happy, lucky), -et ( trừ quiet, polite ), -le (simple, gentle), -ow ( narrow ), – er ( clever )Cách thêm đuôi ”er” trong kết cấu đối chiếu hơn:

+ Thông thường họ chỉ cần thêm đuôi ”er” sau tính trường đoản cú đó vào câu.

+ Nếu tính từ bỏ ngắn có một nguyên âm kẹp giữa 2 phú âm, ta đề nghị nhân đôi phụ âm cuối tiếp nối thêm đuôi ”er”.

+ Tận thuộc của tính từ bỏ là ”y” thì đề xuất chuyển trường đoản cú y => ier trong cấu tạo câu đối chiếu rộng.

Xem thêm:

Tính trường đoản cú dài:Tính từ bỏ có 2 âm máu trsinh hoạt lên, trừ trường phù hợp đang nêu vào tính trường đoản cú nđính thêm ( Ex: normal, interesting … )Tính tự tất cả tận thuộc là -ly (Ex: slowly, quickly, dangerously…)Tính từ bỏ nhì âm tiết đuôi -ing, -ed, –full, -less (Ex: carefull–careless, boring–bored )Cách dùng của tính tự lâu năm vào câu so sánh hơn: chúng ta chỉ cần thêm ”more” vào trdự trù từ nhiều năm.Trường phù hợp đặc biệt – những từ đối chiếu bất quy tắc:

Tính từ bỏ => Dạng đối chiếu hơn

1. good/well => better

2. many/much => more

3. far => farther

4. litter => less

5. bad/badly => worse

4. bài tập áp dụng

Bài 1: Lựa chọn lời giải đúng:

1. My house is ……. hers.

A. cheap thanB. cheaperC. more cheap thanD. cheaper than

2. Tom is ……. than David.

A. handsomeB. the more handsomeC. more handsomeD. the most handsome

3. My new sofa is ……. than the old one.

A. more comfortableB. comfortablyC. more comfortablerD. comfortable

4. This road is ……. than that road.

A. narrowerB. narrowC. the most narrowD. more narrower

5. It is ……. in the city than it is in the country.

A. noisilyB. more noisierC. noisierD. noisy

6. The English kiểm tra was ……. than I thought it would be.

A. the easierB. more easyC. easiestD. easier

7. English is thought to be ……. than Math.

A. harderB. the more hardC. hardestD. the hardest

8. Her office is ……. away than mine.

A. fatherB . more farC. fartherD. farer

9. A boat is ……. than a plane.

A. slowerB. slowestC. more slowD. more slower

10. My sister dances ……….. than me.

A. gooderB. wellerC. betterD. more goodcác bài tập luyện 2: Điền trường đoản cú vào khu vực trống:

1. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa

2. It is strange but often a coke is(expensive)………….than a beer.

3. My house is(big)………….than yours.

4. No mountain in the world is ( high )…… than Mount Everest

5. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.

6. Well, the place looks (clean) …………………….now

7. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the Trắng one.

8. A holiday by the sea is(good)………….than a holiday in the mountains.

9. This flower is(beautiful)………….than that one.

Đáp án:

Bài 1:

1. D

2. C

3. A

4. C

5. C

6. D

7. A

8. C

9. A

10. A

Bài 2:

1. more quickly

2. higher

3. bigger

4. more sweetly

5. longer

6. cleaner

7. more expensive

8. better

9. more beautiful

III. SO SÁNH HỢP LÍ VÀ SO SÁNH ĐẶC BIỆT

1. So sánh đúng theo lý

A. Khái niệm:

khi so sánh phù hợp đề xuất nhớ: Các mục dùng để đối chiếu nên tương đương nhau nhỏng người-tín đồ, vật-đồ gia dụng. Vậy nên mục đối chiếu phải chăng đã là: Slàm việc hữu cách

B. Cách dùng

Incorrect: His drawings are as perfect as his instructor. (Câu này so sánh các bức tranh với người chỉ dẫn)

Correct: His drawings are as perfect as his instructor’s. (instructor"s = instructor"s drawings)

Dùng thêm that of đến danh từ bỏ số ít:

Incorrect: The salary of a professor is higher than a secretary. (Câu này so sánh salary với secretary)

Correct: The salary of a professor is higher than that of a secretary. (that of = the salary of)

Dùng thêm those of cho những danh từ bỏ số nhiều:

Incorrect: The duties of a policeman are more dangerous than a teacher .(Câu này đối chiếu duties cùng với teacher)

Correct: Theduties of a policeman are more dangerous than those of a teacher (those of = the duties of)

2. So sánh đặc biệt

Sử dụng: far farther further farthest furthestlittle less leastmuch more mostmany more mostgood better bestwellbad worse worstbadlyLưu ý: farther : cần sử dụng mang lại khoảng chừng cáchfurther : cần sử dụng mang lại báo cáo hoặc một số trong những trường hợp trừu tượng khácThe distance from your house to lớn school is farther than that of mine.If you want more/further information, please hotline to the agent.Next year he will come khổng lồ the U.S for his further (= more) education

IV. SO SÁNH ĐA BỘI VÀ SO SÁNH KÉP

1. So sánh đa bội

Khái niệm:

So sánh đa bội tương tự các cấu trúc dạng gấp đôi, vội vàng cha vào tiếng Việt. Ở dạng so sánh này, chúng ta sẽ sử dụng đối chiếu bằng và đề nghị khẳng định được danh tự là đếm được hay không đếm được.

Ex:

This encyclopedy costs twice as much as the other one.Jerome has half as many records now as I had last year.

Ngữ pháp văn minh thời buổi này, đặc biệt là ngữ pháp Mỹ bạn ta thường được sử dụng so sánh rộng kém nhẹm vội 3 lần trở lên, tuy thế so với cấp 2 hoặc một nửa thì rất hạn chế áp dụng.

Các từ đối chiếu giao diện twice that many/twice that much = gấp rất nhiều lần nngay gần ấy... chỉ được sử dụng trong khẩu ngữ giao tiếp giữa hầu như fan cùng nhau với không được dùng để làm viết.

Ex: We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

Cấu trúc:

S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.

Ex:

The bicycle costs three times as much as the other one.Mary types twice as fast as I bởi.

Lưu ý: twice that many/twice that much = gấp rất nhiều lần nsát ấy… chỉ được dùng vào văn nói, không được sử dụng vào văn uống viết.

Ex:

We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

2. So sánh kép

Cấu trúc 1: 

the comparative + S + V…, the comparative sầu + S + V…

Nếu có một vế tất cả Adj/Adv so sánh thì vế còn lại rất có thể sử dụng The more

Ex:

The more you learn, the more you know.The sooner you start, the earlier you arrive sầu. Cấu trúc 2:

the more + S + V, the comparative + S + V

Sau The more ngơi nghỉ vế thứ nhất rất có thể bao gồm that hoặc không.

The more (that) you study, the smarter you will become.The more (that) we know about it, the more we are assured

Trong ngôi trường hòa hợp trường hợp cả hai vế đều có thành ngữ it is thì vứt chúng đi

The shorter (it is), the better (it is).

Hoặc ví như cả nhì vế gần như là to lớn be thì vứt đi

The closer khổng lồ one of the Earth’s pole (is), the greater the gravitational force (is).

Các thành ngữ: all the better (càng xuất sắc hơn), all the more (càng... hơn), not... any the more... (chẳng... hơn... tí nào), none the more... (chẳng chút nào) dùng làm dấn siêu khỏe mạnh cho các tính từ hoặc phó từ bỏ được lấy ra đối chiếu phía sau. Nó chỉ được sử dụng với những tính từ trừu tượng:

Ex:

The more you study, the smarter you will become.The more exercises you vì, the better you understand the lesson.Cấu trúc 3: 

lúc so sánh với cùng 1 tính từ

S + V + adj + er + and + adj + er

S + V + more and more + adj

Ex: The weather gets colder and colder.

Là một số loại đối chiếu với cấu trúc: Càng... càng...Các Adj/Adv đối chiếu nên đứng sinh hoạt đầu câu, trước bọn chúng đề xuất gồm The

V. SO SÁNH BẬC NHẤT

1. Khái niệm:

Được có mang là cách để so sánh 1 đồ vật với toàn bộ các trang bị không giống, so sánh này thường được dùng Khi so sánh 3 người hoặc 3 đồ gia dụng trsống lên cùng với phần đông cấu tạo như sau:

2. Cấu trúc

Tính từ nlắp (Short adj): S + V + the + adj/adv + est + N/pronoun

Thêm đuôi “est” sinh sống sau tính từ cùng phó từ bỏ trong câu.

Tính trường đoản cú nhiều năm (Long adj): S + V + the most + adj/adv + N/pronoun

Thêm most hoặc least trdự tính trường đoản cú đối chiếu.

Lưu ý:

Dùng giới từ bỏ “in” với danh từ số ít.Sử dựng giới từ bỏ “of” cùng với danh từ bỏ số các.Thành ngữ: One of the + so sánh độc nhất + noun => noun là số các, hễ từ chia sống số ít.Một số tính trường đoản cú tuyệt vời nhất ko được dùng đối chiếu hơn nhất: Unique, extreme, perfect, top, prime, primary, absolute, supreme.

Ex:

She is the most beautiful girl I have ever seen.This is the longest river in the world.

Ngoài 3 cấu tạo so sánh bao gồm bên trên, Boston English sẽ ra mắt với các bạn thêm một vài loại đối chiếu trong tiếng Anh nữa: So sánh kém nhẹm cùng So sánh kxay, đối chiếu bội.

3. Một số hiệ tượng đối chiếu rộng nhất

a. Câu so sánh cùng với tính trường đoản cú nthêm theo nguim tắc

Dưới đây là bảng thêm er cùng est lúc thực hiện đối chiếu hơn độc nhất vô nhị.

Thêm er/ est

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Tính từ kết thúc do 1 phụ âm hoặc e

Tall

Large

Taller

Larger

The tallest

The largest

Tính trường đoản cú dứt với cùng 1 nguyên âm + 1 phú âm

Big

Sad

Bigger

Sadder

The biggest

The saddest

Tính từ ngừng do y

Happy

Tidy

Happier

Tidier

The happiest

The tidiest

b. Câu đối chiếu với tính từ với trạng từ ngắn không theo nguim tắc

Với một trong những tính tự, trạng tự đặc biệt sau, chúng không áp theo nguyên tắc thông thường của những tính tự, trạng tự khác bạn cần ghi ghi nhớ.

Tính từ

Trạng từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Good

Well

Better

The best

Bad

Badly

Worse

The worst

Far

Farther/ further

The farthest/ the furthest

Much/ many

More

The most

Little

Less

The least

Old

Older/ elder

The oldest/ the eldest

Phần nâng cao:

So sánh hơn

So sánh nhất

So sánh hơn được nhấn mạnh bằng phương pháp thêm “much” hoặc “far” trdự tính trường đoản cú.

The blue house is much larger than the green one.

The blue house is far larger than the green one.

(Ngôi đơn vị xanh da ttách lớn hơn những so với căn nhà xanh lá.)

So sánh tốt nhất hoàn toàn có thể được xẻ nghĩa bằng “by far”.

He is the greatest by far.

(Anh ấy hoàn hảo nhất nhất, rộng đều tín đồ các.)

4. lấy ví dụ thực hành

Let"s go by oto. It"s much ________ (cheap)

Don"t go by train. It"s (a lot) __________ expensive

Could you speak a bit more ­­­­­­­­­_________(slow)

Một số các tính trường đoản cú hoặc phó tự mang tính tuyệt đối hoàn hảo thì cấm dùng so sánh số 1, tiêu giảm cần sử dụng so sánh hơn kỉm, trường hợp đề xuất dùng thì vứt more.