Sự kiện

Bài viết

KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI S14 GIA CÁT LƯỢNG - TƯNG BỪNG SỰ KIỆN

 1. LẦN ĐẦU NẠP TIỀN
 • Lần đầu nạp với bất kỳ mệnh giá nào sẽ nhận được tướng Cam Triệu Vân
 1. ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY
 • Đăng nhập 7 ngày sẽ nhận được tướng Cam Tiểu Kiều
 1. X2 NẠP
 • Thời gian : 26/8/2017 – 27/7/2017
 • X2 KNB lần đầu các mốc nạp
       4.TÍCH NẠP
 • Tích lũy nạp theo mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng các mốc nạp .
 1. TRỮ LƯỢNG LỄ
 • Thời gian : 26/8/2017 – 27/7/2017
 • Tích lũy nạp theo mốc sẽ nhận được phần thưởng tướng cam bảo vật hấp dẫn
 1. NẠP ĐƠN
 • Thời gian : 26/8/2017 – 27/7/2017
 • Nạp đơn theo mốc chỉ định sẽ nhận được phẩn thưởng
 1. QUỸ TRƯỞNG THÀNH
       Mua quỹ trưởng thành, nhận quà trưởng thành sau khi lên cấp. Quỹ đạt mốc toàn sv nhận quà hấp dẫn
 1. RƯƠNG THẦN TƯỚNG - GIA CÁT LƯỢNG
 • Đua top rương thần tướng nhận ngay Thần tướng - Gia Cát Lượng
 1. QUÀ NẠP NGÀY
 • Mỗi ngày nạp mốc 1000 KNB sẽ nhận quà ngày
 • Liên tục 6 ngày sẽ nhận được lễ bao miễn phí trong ngày thứ 7