Sự kiện

Bài viết

KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI S11 HOÀNG TRUNG - TƯNG BỪNG SỰ KIỆN

 1. LẦN ĐẦU NẠP TIỀN
 • Lần đầu nạp với bất kỳ mệnh giá nào sẽ nhận được tướng Cam Triệu Vân
 1. ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY
 • Đăng nhập 7 ngày sẽ nhận được tướng Cam Tiểu Kiều
 1. X2 NẠP
 • X2 KNB cho lần đầu nạp tiền với mỗi mốc nạp
 1. ĐUA TOP CHIẾN LỰC
 • Thời gian : 21/7/2017 – 27/7/2017
 • Đua top chiến lực sẽ nhận được quà lớn tướng Cam  
 1. TÍCH NẠP
 • Thời gian : 21/7/2017 – 27/7/2017
 • Tích lũy nạp theo mốc sẽ nhận được phần thưởng tướng cam bảo vật hấp dẫn
 1. NẠP ĐƠN
 • Thời gian : 21/7/2017 – 27/7/2017
 • Nạp đơn theo mốc chỉ định sẽ nhận được phẩn thưởng
 1. QUỸ TRƯỞNG THÀNH
       Mua quỹ trưởng thành, nhận quà trưởng thành sau khi lên cấp. Quỹ đạt mốc toàn sv nhận quà hấp dẫn
 1. ĐIỂM TƯỚNG ĐÀI
 • Điểm tướng đài nhận tướng Trương Liêu và Hạ Hầu Đôn
 1. QUÀ NẠP NGÀY
 • Mỗi ngày nạp mốc 1000 KNB sẽ nhận quà ngày
 • Liên tục 6 ngày sẽ nhận được lễ bao miễn phí trong ngày thứ 7