Sự kiện

Bài viết

KHAI MỞ S10 TIỂU KIỀU - TƯNG BỪNG SỰ KIỆN

 1.  NẠP LẦN ĐẦU TIÊN NHẬN NGAY THẦN TƯỚNG TRIỆU VÂN
 • Lần đầu nạp với bất kỳ mệnh giá nào sẽ nhận được tướng Cam Triệu Vân
 1. ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY NHẬN THẦN TƯỚNG TIỂU KIỀU
 • Đăng nhập 7 ngày sẽ nhận được tướng Cam Tiểu Kiều
 1. X2 NẠP
 • X2 KNB cho lần đầu nạp tiền với mỗi mốc nạp
 1. ĐUA TOP CHIẾN LỰC
 • Thời gian : 14/7/2017 – 20/7/2017
 • Đua top chiến lực sẽ nhận được quà lớn tướng Cam  : Quan Vũ
 1. TÍCH NẠP
 • Thời gian : 14/7/2017 – 16/7/2017
 • Tích lũy nạp theo mốc sẽ nhận được phần thưởng : Tiểu Kiều, Chân Cơ, Cam Ninh, Bảo vật đỏ
 1. NẠP ĐƠN
 • Thời gian : 14/7/2017 – 16/7/2017
 • Nạp đơn theo mốc chỉ định sẽ nhận được phẩn thưởng : Trương Phi, Triệu Vân
 1. QUỸ TRƯỞNG THÀNH
 • Mua quỹ trưởng thành mở sv, nhận hoàn trả vạn KNB trong mỗi lần thăng cấp.
 • SV đạt mốc số người mua quỹ nhất định, nhận quà tặng mốc giá trị,
 1. ĐIỂM TƯỚNG ĐÀI
 • Thời gian : 14/7/2017 – 23:59 14/7/2017
 • Điểm tướng đài nhận tướng Trương Liêu và Hạ Hầu Đôn
 1. QUÀ NẠP NGÀY
 • Thời gian : 14/7/2017 – 20/7/2017
 • Mỗi ngày nạp mốc 1000 KNB sẽ nhận hồn Lưu Bị
 • Liên tục 6 ngày sẽ nhận được lễ bao Hoa Đà miễn phí trong ngày thứ 7
 1. RƯƠNG THẦN TƯỚNG
 • Thời gian : 0:00 15/7/2017 – 23:59 16/7/2017
 • Mở rương thần tướng nhận được tướng Tôn Thượng Hương
 • Top 2 BXH rương sẽ nhận được tướng đỏ Điêu Thuyền
 1. NHIỆM VỤ SÔI NỔI
 • Thời gian : 14/7/2017 – 23:59 16/7/2017
 • Thực hiện quét ải theo chỉ định sẽ nhận được quà lớn
 1. PHÚC LỢI LỄ
 • Thời gian : 14/7/2017 – 23:59 16/7/2017
 • Tích lũy đăng nhập theo mốc sẽ nhận được KNB
Chúc chúa công trải nghiệm game vui vẻ!