Sự kiện

Bài viết

Chiến Lữ Bố tung chuỗi sự kiện HOT mừng Closed Beta

Xin chào các vị Chúa Công! 

BQT Game xin giới thiệu đến các Chúa công những sự kiện hấp dẫn với những ưu đãi đặc biệt trong ngày ra mắt để các bạn có thể trải nghiệm Game Chiến Lữ Bố  thú vị hơn và hỗ trợ tranh đoạt quyền lực.

1. Mỹ thực


 
Thời Gian: Trưa: 12:00 – 14:00 , Tối 18:00 - 20:00
Phần thưởng:  50 Thể Lực

2. Thẻ Tháng

 
3Quà Cấp


Phần thưởng: Khi đạt cấp độ nhất định, người chơi sẽ có cơ hội nhận quà bao gồm: Kim Nguyên Bảo, Vàng Khóa, Ngọc, Thuốc thể lực, Đá kinh nghiệm,...
 
4. Quỹ Mở Server


Phần thường: Người chơi sẽ có cơ hội Kim Nguyên Bảo từ Quỹ Mở Sever khi đạt từng mốc cấp độ nhất định.

5. Phúc Lợi Server


6. Quà Đăng Nhập

Phần thưởng: Đăng nhập hàng ngày sẽ nhận những phần quà tương ứng bao gồm: Kim Nguyên Bảo, Thất Tinh Đao, mảnh Tướng. Đăng nhập đủ 7 ngày bạn sẽ có cơ hội triệu hồi tướng Tiểu Kiều.

7. Nạp Lần Đầu 

Phần thưởng: Khi tham gia nạp tiền lần đầu vào Game, các bạn sẽ nhận được tướng Triệu Vân, Vàng Khóa, Tinh Lực Đơn và Kinh Nghiệm Đơn.

8. Đổi Quà 


Phần thường: Người chơi nhập Giftcode nhận được khi tham gia các sự kiện trên Group, Fanpage để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Chiến Lữ Bố.

9. Nhiệm Vụ Sôi Nổi 
Thời Gian: 15/6 – 22/6
Phần thưởng: 

10. Tích Lũy Đăng Nhập 
Thời Gian: 15/6 – 30/6
Phần thưởng: 

11. Ưu Đãi Tuần
Thời Gian: 15/6 – 22/6
Phần thưởng: 

12. Vua Lực Chiến 
Thời Gian: 15/6 – 23/6
Điều kiện:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chúa Công cần nâng cao lực chiến của bản thân để đạt thứ hạng cao nhất.
- Lực chiến của Chúa Công sẽ được tính bằng tổng lực chiến của 3 Chiến Tướng được lựa chọn để xếp trong đội hình.
- Hệ thống sẽ tự động ghi nhận lực chiến để xác định thành tích xếp từ cao xuống thấp.


 
Phần thưởng:
Hạng 1 Lực Chiến : Điện thoại iPhone 7
Hạng 2 Lực Chiến: Nhận 60 hồn tướng Quan Vũ + 30 vạn vàng + 15 ngọc kinh nghiệm
Hạng 3 - 10 Lực Chiến: Nhận 30 hồn tướng Quan Vũ + 15 vạn vàng + 10 ngọc kinh nghiệm
Đặc biệt, tất cả đạt chiến lực lớn hơn 80.000 đều nhận được phần thưởng từ Chiến Lữ Bố gồm: 8 vạn vàng + 50 đá cường hóa + 5 ngọc kinh nghiệm
Xem thêm sự kiệnĐua TOP Chiến lực Săn iPhone 7

13. Tích Nạp 
Điều kiện: Trong thời gian sự kiện , Tích lũy nạp thẻ sẽ nhận được các phần thương có giá trị như sau.

Thời Gian: 15/6 – 18/6
Phần thưởng:
Tích Nạp 250 KNB: 5 Thể Lực Đơn , 5 Châu- Đại Kiều , 50000 Vàng
Tích Nạp 500 KNB: 10 EXP đơn 3 , 10 Thạch Bảo Châu , 10 Ngọc Bích
Tích Nạp 1000 KNB: 3 Hộp Bảo Vật Cam , 50 EXP Đơn 4 , 50 Hoa Hồng Tím
Tích Nạp 5000 KNB:  30 Thái Ngọc Châu , 50 Lam Điền Ngọc , 50 Ngọc Bích
Tích Nạp 10000 KNB: 30 Hồn Quan Vũ , 1 Hộp Báu Vật Cam , 50 Hồng Nhan Đơn
Tích Nạp 20000 KNB: 1 Hộp Báu Vật Đỏ , 30 Đá Đột Phá , 30 Hoa Hồng Đỏ
 
Thời Gian: 19/6 – 22/6
Tích Nạp 500 KNB: 10 Thể Lực Đơn , 10 Tinh Lực Đơn , 20 Ngọc Bích
Tích Nạp 1500 KNB: 5 Hộp Báu Vật Cam , 50 EXP Đơn 4 , 10 Hồng Nhan Đơn
Tích Nạp 3000 KNB: 30 Hồn Trương Phi , 5 Hộp Báu Vật Cam , 50 Lam Điền Ngọc
Tích Nạp 8000 KNB: 30 Hồn Trương Phi , 10 Hộp Báu Vật Cam , 100 Phi Thăng Phù
Tích Nạp 12000 KNB: 30 Hồn Điêu Thuyền , 1 Hộp Báu Vật Cam , 20 Hoa Hồng Đỏ
Tích Nạp 20000 KNB: 60 Hồn Điêu Thuyền , 30 Đá Đột Phá , 50 Hồng Nhan Đơn
 
Thời Gian: 23/6 – 25/6
Tích Nạp 200 KNB: 100000 Vàng , 5 Thể Lực Đơn , 5 Tinh Lực Đơn
Tích Nạp 1000 KNB: 50 Tướng Hồn , 20 EXP Đơn 4 , 200000 Vàng
Tích Nạp 3000 KNB: 20 Đá Đột Phá , 50 Hoa Hồng Tím , 50 Hồng Nhan Đơn
Tích Nạp 5000 KNB: 30 Hồn Trương Liêu , 5 Hộp Đá Vật Công , 50 Đá Kỹ Năng
Tích Nạp 10000 KNB: 60 Hồn Trương Liêu , 100 Lam Điền Ngọc , 100 Ngọc Bích
Tích Nạp 20000 KNB: 1 Báu Vật Đỏ , 10 Xích Bảo Châu , 50 Hồng Nhan Đơn
Tích Nạp 50000 KNB: 30 Hồn Chu Du , 1 Đá Hổ Phách , 1 Đá Miêu Nhãn
 
14. Tích Lũy Nạp Hằng Ngày 
Thời Gian: 15/6 – 22/6
Mỗi ngày tích lũy nạp 888 KNB: 10 Đá kỹ năng , 100 Lam Điền Ngọc
Mỗi ngày tích lũy nạp 888 KNB: 10 Đá kỹ năng , 100 Phi Thăng Phù
Mỗi ngày tích lũy nạp 888 KNB: 10 Đá kỹ năng , 20 Thể Lực Đơn
Mỗi ngày tích lũy nạp 888 KNB: 10 Đá Nguyệt Trường , 20 Chân Đại Kiều
Mỗi ngày tích lũy nạp 888 KNB: 10 Đá Nguyệt Trường , 20 Hoa Hồng Tím
Mỗi ngày tích lũy nạp 888 KNB: 10 Đá Nguyệt Trường , 20 Hoa Hồng Tím
 
Thời Gian: 23/6 – 30/6
Mỗi ngày tích lũy nạp 777 KNB: 5 Thái Ngọc Châu , 80 Lam Điền Ngọc
Mỗi ngày tích lũy nạp 777 KNB: 5 Thái Ngọc Châu , 60 Phi Thanh Phù
Mỗi ngày tích lũy nạp 777 KNB: 5 Thái Ngọc Châu , 20 Thể Lực Đơn
Mỗi ngày tích lũy nạp 777 KNB: 5 Thái Ngọc Châu , 10 Thanh Bảo Châu
Mỗi ngày tích lũy nạp 777 KNB: 5 Thái Ngọc Châu , 10 Thanh Bảo Châu
Mỗi ngày tích lũy nạp 777 KNB: 5 Thái Ngọc Châu , 10 Thanh Bảo Châu

15. Tiêu Phí Hoàn Lại
Thời Gian: 15/6 – 22/6
Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, 10% KNB tiêu phí hàng ngày sẽ được tích trữ và hoàn lại cho người chơi. KNB hoàn lại sẽ được nhận vào cuối sự kiện.
Phần thưởng: 

16. Nạp ĐơnĐiều kiện: Trong thời gian sự kiện , nạp thẻ sẽ nhận được các phần thương có giá trị như sau.
Thời Gian: 15/6 – 18/6
Phần thưởng:
Nạp Đơn 250 KNB: 5 Thể Lực Đơn , 5 Tinh Lực Đơn , 10 Ngọc Bích
Nạp Đơn 500 KNB: 20 Tướng Hồn , 5 Đá kỹ năng , 20 Ngọc Bích
Nạp Đơn 1000 KNB: 10 Đá đột phá , 100000 Vàng , 10 Hoa Hồng Tím
Nạp Đơn 2000 KNB: 15 Hồn Triệu Vân , 10 Lam Điền Ngọc , 20 EXP Đơn 4
Nạp Đơn 5000 KNB: 15 Hồn Trương Phi , 20 Hoa Hồng Tím , 50 EXP Đơn 4
Nạp Đơn 10000 KNB: 1 Hộp Báu Cam , 50 Hoa Hồng Đỏ , 50 Hồng Nhan Đơn
 
Thời Gian: 19/6 – 22/6
Nạp Đơn 250 KNB: 5 Hộp Bảo Vật Cam
Nạp Đơn 500 KNB: 20 Đá Đột Phá
Nạp Đơn 1000 KNB: 60 Phi Thăng Phù
Nạp Đơn 2000 KNB: 5 Hộp Bảo Vật Cam
Nạp Đơn 5000 KNB: 5 Đá Đột phá
Nạp Đơn 10000 KNB: 3 Rương Đá Công Cao
Nạp Đơn 250 KNB: 5 Thể Lực Đơn , 5 Tinh Lực Đơn , 10 Ngọc Bích
 
Thời Gian: 23/6 – 25/6
Nạp Đơn 500 KNB: 20 Tướng Hồn , 5 Đá kỹ năng , 20 Ngọc Bích
Nạp Đơn 1000 KNB: 10 Đá đột phá , 100000 Vàng , 10 Hoa Hồng Tím
Nạp Đơn 2000 KNB: 15 Hồn Triệu Vân , 10 Lam Điền Ngọc , 20 EXP Đơn 4
Nạp Đơn 5000 KNB: 15 Hồn Trương Phi , 20 Hoa Hồng Tím , 50 EXP Đơn 4
Nạp Đơn 10000 KNB: 1 Hộp Báu Cam , 50 Hoa Hồng Đỏ , 50 Hồng Nhan Đơn

Chúc Chúa Công vui vẻ !