Cẩm nang

Bài viết

Hướng dẫn sử dụng tính năng Hoàng Bảng

Chào các Chúa công,
BQT Chiến Lữ Bố xin giới thiệu đến các Chúa công một tính năng mang lại tài nguyên trong game để các chúa công có những vật phẩm giá trị trong game
Quy tắc Hoàng Bảng:
  1. Hoàng Bảng mỗi ngày có thể nhận được : Ngọc Bích , EXP Đơn , Vàng
  2. 5 sao sẽ nhận Rương Cam
  3. Tăng cấp Hoàng Bảng sẽ tăng phần thưởng
  4. Dùng KNB có thể làm mới cấp sao nhiệm vụ , nhiệm vụ có sao sao sẽ nhận được nhiều phần thường có giá trị hơn
  5. Khiêu chiến thất bại sẽ không tính vào số lần còn lại

Chinh Chiến xuất hiện ở giao diện Chiến Dịch


Giao diện lựa chọn ải Hoàng Bảng trong Chiến Dịch


Giao diện vượt ải Hoàng Bảng

Chúc các chúa công may mắn ^^!