Cẩm nang

Bài viết

Hướng dẫn sử dụng tính năng Bá Nghiệp

Chào các Chúa công,
BQT Chiến Lữ Bố xin giới thiệu đến các Chúa công một tính năng mang lại tài nguyên trong game để các chúa công có những vật phẩm giá trị trong game
Quy tắc Bá Nghiệp:
1.   Bá Nghiệp khiêu chiến phe khác nhau nhận được Tướng Hồn và EXP Đơn
2.   Phe khác nhau chỉ có thể ra trận bằng tướng tương ứng .
3.   Nhấp “ Đổi “ có thể tái lập tướng khiêu chiến của phe
4.   Cách một thời gian hệ thuống tự động đổi phe
5.   Khiêu Chiến thất bại không tính vào số lần còn lại

Chinh Chiến xuất hiện ở giao diện Chiến Dịch


Giao diện Bá Nghiệp trong Chiến Dịch


Giao diện chính trong Bá Nghiệp


Khiêu Chiến Phụ Bản

Chúc các chúa công may mắn !